Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022)

Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022)

Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
20-06-2022
14:00 Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế lần thứ VII

 

Toàn thể đảng viên Trường Du lịch Hội trường số 03 Lê Lợi, tp Huế Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế
Thứ ba,
21-06-2022
14:00 Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHH đề tài DHH2020-10-18 Theo QĐ số 834/QĐ-ĐHH Phòng họp TDL PGS.TS. Trần Hữu Tuấn – Chủ tịch HĐ
Thứ tư,
22-06-2022
08:00 Hội nghị Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

 

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế
09:00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt Cơ quan Đại học Huế

 

Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên, Thầy Ngọc Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

 

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế
10:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng Cơ quan Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn, Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế
Thứ sáu,
24-06-2022
08:00 Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác Đoàn 6 tháng đầu năm Đoàn Đại học Huế – Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế;

– Các đồng chí Bí thư các Đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

 

Bí thư Đoàn Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,10-04-2024 …