Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 7 năm 2019 ( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2109)

Lịch công tác tuần 4 tháng 7 năm 2019 ( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2109)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
30-07-2019
9:00 Họp đánh giá phân loại cán bộ viên chức và người lao động Khoa Trưởng các đơn vị Phòng họp KDL Khoa trưởng

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 11 năm 2023 (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,13-11-2023 …