Trang chủ / Đào tạo / Thông báo SV các khóa v/v đăng nhập hệ thống trực tuyến eHUHT

Thông báo SV các khóa v/v đăng nhập hệ thống trực tuyến eHUHT

Nhằm chuẩn bị các phương án cho kỳ thi học kỳ I năm học 2021 – 2022, Bộ phận Khảo thí – BĐCLGD thông báo sinh viên các khóa thực hiện các bước sau (xem thêm ở clip hướng dẫn https://youtu.be/R-1Yv7m97fM):

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào Gmail để thực hiện thay đổi đầy đủ họ và tên ở phần Quản lý tải khoản Google của bạn → Thông tin cá nhân của Gmail.

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống eHUHT: https://ehuht.hueuni.edu.vn và nhấn vào nút Google để đăng nhập như hình sau:

Lưu ý:

 Nếu sinh viên nào không thể đăng nhập bằng các nhấn vào nút Google thì có thể thực hiện việc dùng email để tạo tài khoản trực tiếp.

 Gmail sử dụng trên hệ thống eHUHT cần phải tương ứng với email đã đăng ký ở Bộ phận Khảo thí – BĐCLGD.

– Sinh viên chỉ sử dụng duy nhất 1 email trong suốt kỳ thi.

Bước 3: Cập nhật tên lớp học, mã sinh viên trên hệ thống eHUHT. Đối với tên lớp học thì sinh viên nhập tên lớp học của mình như sau:

KHÓA 52:

 1. K52 TC&QLSK
 2. K52 TTMKT
 3. K52 KTDL
 4. K52 QLLH 1
 5. K52 QLLH 2
 6. K52 HDDL
 7. K52 QLLHĐT 1
 8. K52 QLLHĐT 2
 9. K52 HDDL ĐT 1
 10. K52 HDDL ĐT 2
 11. K52 DL 1
 12. K52 DL 2
 13. K52 QTKS 1
 14. K52 QTKS 2
 15. K52 QTKS ĐT 1
 16. K52 QTKS ĐT 2
 17. K52 QTNH&DVAU

KHÓA 53:

 1. K53 TC&QLSK
 2. K53 QTDVDL&LH 1
 3. K53 QTDVDL&LH 2
 4. K53 QTDVDL&LH 3
 5. K53 QTDVDL&LHĐT 1
 6. K53 QTDVDL&LHĐT 2
 7. K53 QTDVDL&LHĐT 3
 8. K53 QTDVDL&LHĐT 4
 9. K53 DL 1
 10. K53 DL 2
 11. K53 DLĐT 1
 12. K53 DLĐT 2
 13. K53 QTKS 1
 14. K53 QTKS 2
 15. K53 QTKS 3
 16. K53 QTKS ĐT 1
 17. K53 QTKS ĐT 2
 18. K53 QTKS ĐT 3
 19. K53 QTNH&DVAU
 20. K53 DL ĐIỆN TỬ

KHÓA 54:

 1. K54 QTKD
 2. K54 QTDVDL&LH 1
 3. K54 QTDVDL&LH 2
 4. K54 QTDVDL&LHĐT 1
 5. K54 QTDVDL&LHĐT 2
 6. K54 QTDVDL&LHĐT 3
 7. K54 QTDVDL&LHĐT 4
 8. K54 DL
 9. K54 DLĐT
 10. K54 QTKS 1
 11. K54 QTKS 2
 12. K54 QTKS ĐT 1
 13. K54 QTKS ĐT 2
 14. K54 QTKS ĐT 3
 15. K54 QTNH&DVAU
 16. K54 QTNH&DVAU ĐT
 17. K54 DL ĐIỆN TỬ
 18. K54 QTDL&KS

KHÓA 55.

 1. K55 QTKD
 2. K55 QTDVDL&LH 1
 3. K55 QTDVDL&LH 2
 4. K55 QTDVDL&LHĐT 1
 5. K55 QTDVDL&LHĐT 2
 6. K55 DL
 7. K55 DLĐT
 8. K55 QTKS
 9. K55 QTKS ĐT 1
 10. K55 QTKS ĐT 2
 11. K55 QTNH&DVAU
 12. K55 QTNH&DVAU ĐT
 13. K55 DL ĐIỆN TỬ
 14. K55 QTDL&KS

Trân trọng thông báo.

About Khảo thí

Tin liên quan

Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 đợt 1

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Trường Du lịch – Đại học …