Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN CỦA KHÓA K55 HỌC KỲ I ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN CỦA KHÓA K55 HỌC KỲ I ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN CỦA KHÓA K55 HỌC KỲ I ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Phòng ĐT-CTSV Thông báo thời khóa biểu học kỳ I, đợt 2, năm học 2021-2022 dành cho sinh viên Khóa K55 ( năm thứ nhất).
Thời khóa biểu cụ thể: tại link đính kèm.

Danh sách sinh viên K55 : tại link đính kèm.
Riêng thời khóa biểu Thể dục sẽ có thông báo sau.
Mã các học phần học online, Cố vấn học tập sẽ thông báo trong các group của các lớp, Cố vấn học tập cụ thể của từng lớp các bạn sinh viên xem trong Thời khóa biểu.
Trân trọng thông báo!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …