Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI ,HỌC CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT HỌC KY I(ĐỢT 2) NĂM HỌC 2021 – 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI ,HỌC CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT HỌC KY I(ĐỢT 2) NĂM HỌC 2021 – 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI ,HỌC CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT HỌC KY I (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2021 – 2022
Sinh viên các khóa đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt theo hình thức online và đóng học phí theo hình thức chuyển khoản.
Thời gian đăng ký online và đóng tiền học phí: từ ngày 09/10/2021 đến hết ngày 14/10/2021
Số tài khoản: 1006768688.
Tên đơn vị hưởng: Đại học Huế. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Huế (SHB Huế)
Cú pháp chuyển khoản: Họ tên_Khóa học_Mã sinh viên_Lớp đang theo học_Số TC_Tên học phần.
Số tiền học phí: 385.000* Số TC
Lưu ý: – Mỗi môn học đăng ký 01 lần.
– Sinh viên đọc kỹ thông báo và điền đầy đủ thông tin, chuyển khoản đúng cú pháp để việc kiểm tra thông tin được thuận tiện.
Lịnk đăng ký:  đính kèm TẠI ĐÂY

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …