Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc đăng ký học lại, cải thiện, học vượt HKI 2018-2019

Thông báo về việc đăng ký học lại, cải thiện, học vượt HKI 2018-2019

Thông báo về việc đăng ký học lại, cải thiện, học vượt HKI 2018-2019:

  • Thời gian đăng ký học lại, cải thiện, học vượt HKI 2018-2019 (tại tổ ĐT-CTSV): từ 04/09/2018 đến 12/09/2018. Sau thời gian trên, Tổ ĐT-CTSV sẽ không nhận đơn nữa.
  • Thời gian nộp học phí học lại, cải thiện, học vượt HKI 2018-2019 (tại phòng Kế toán): từ 14/09/2018 đến 20/09/2018.
  • Lưu ý: Đối tượng đăng ký học cải thiện là sinh viên có điểm C và điểm D (Theo quyết định số 900/QĐ-ĐHH )
  • Mẫu đơn đăng ký: tại đây

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

lich-thi

Kỳ thi kết thúc học phần, năm học 2020-2021 (Đợt 5) Theo hình thức thi trực tuyến (Học kỳ II, Học kỳ hè)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo …