Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc đăng ký học lại, cải thiện, học vượt HKI 2018-2019

Thông báo về việc đăng ký học lại, cải thiện, học vượt HKI 2018-2019

Thông báo về việc đăng ký học lại, cải thiện, học vượt HKI 2018-2019:

  • Thời gian đăng ký học lại, cải thiện, học vượt HKI 2018-2019 (tại tổ ĐT-CTSV): từ 04/09/2018 đến 12/09/2018. Sau thời gian trên, Tổ ĐT-CTSV sẽ không nhận đơn nữa.
  • Thời gian nộp học phí học lại, cải thiện, học vượt HKI 2018-2019 (tại phòng Kế toán): từ 14/09/2018 đến 20/09/2018.
  • Lưu ý: Đối tượng đăng ký học cải thiện là sinh viên có điểm C và điểm D (Theo quyết định số 900/QĐ-ĐHH )
  • Mẫu đơn đăng ký: tại đây

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo tổ chức kỳ thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh, NNKC cho sinh viên khóa tuyển sinh 2022 và các khóa về trước( đợt 2)

 Thông báo tổ chức kỳ thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh, NNKC cho sinh …