Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / NCKH / Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019

Căn cứ vào quyết định số 974/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 07 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế năm 2019; Căn cứ công văn số 1107/ĐHH-KHCNMT ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019;

Khoa Du lịch – Đại học Huế thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu thầu tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019 đối với các đề tài sau đây:

– Đối với các đề tài Khoa Du lịch là cơ quan chủ trì bao gồm:

  1. Nghiên cứu xây dựng sổ tay marketing điện tử cho các khách sạn 3 sao trên địa bàn thành phố Huế
  2. Nghiên cứu ứng dụng mô hình học tập kết hợp tại Khoa Du lịch – Đại học Huế
  3. Xây dựng hệ thống đánh giá điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dựa vào bình luận của người dùng Facebook
  4. Nghiên cứu giải pháp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Đại học Huế
  5. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch Hàn Quốc: Trường hợp điểm đến miền Trung Việt Nam

– Đối với các đề tài thuộc các đơn vị trực thuộc Đại học Huế tham khảo danh mục theo đường link: http://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-tuyen-chon-chu-nhiem-de-tai-khcn-cap-dai-hoc-hue-nam-2019.html 

Quy cách chuẩn bị nộp hồ sơ và thực hiện các bước cho việc đấu thầu đề tài như sau:

  1. Viết thuyết minh qua phần mềm Quản lý khoa học Đại học Huế tại địa chỉ: http://qlkh.hueuni.edu.vn; Trong đó mục tiêu, nội dung và kết quả sản phẩm phải phù hợp với chi tiết kèm theo quyết định số 974/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 07 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2019.
  2. Cập nhật tiềm lực khoa học công nghệ trên cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ Đại học Huế tại địa chỉ: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn
  3. Nộp hồ sơ đăng ký bao gồm: thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực khoa học (8 bản trong đó 01 bản gốc và 07 bản photo). Thuyết minh hợp lệ là các thuyết minh được in ra từ trang quản lý khoa học của Đại học Huế.

Hạn cuối thực hiện các bước và nộp hồ sơ: trước ngày 25 tháng 09 năm 2018

Nơi nhận hồ sơ:

Các đề tài Khoa Du lịch là đơn vị chủ trì gửi về:

Tổ Khoa học Hợp tác Quốc tế, Khoa Du lịch (22 Lâm Hoằng, P. Vỹ Dạ, Thành phố Huế – Điện thoại: 0234.3933411)

Các đề tài tại các đơn vị khác thuộc Đại học Huế gửi tại: 

Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học Huế (04 Lê Lợi, Đại học Huế – Điện thoại: 0243.3845799)

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Công khai toàn văn luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh cuối cùng của NCS Lê Thị Tố Quyên Khóa năm 2019, ngành Du lịch

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc …