Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo Về việc thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2020-2021( đợt 1)

Thông báo Về việc thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2020-2021( đợt 1)

Thông báo Về việc thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2020-2021( đợt 1)

Trường Du lịch – Đại học Huế Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:

. Mức thu: 385.000đ/tín chỉ áp dụng với năm học 2020-2021

. Thời gian thu học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2021

. Hình thức thu học phí: Sinh viên nộp online tại Website www.thuhocphihat.hueuni.edu.vn

Sau thời gian trên, sinh viên không đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách thi cuối kỳ.

Thông báo cụ thể: tại đây

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

lich-thi

Kỳ thi kết thúc học phần, năm học 2020-2021 (Đợt 5) Theo hình thức thi trực tuyến (Học kỳ II, Học kỳ hè)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo …