Trang chủ / Góc Sinh Viên / Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2021-2022

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2021-2022

Căn cứ thời hạn sử dụng thẻ  Bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên các khóa K53, K54, K55 của Trường Du lịch – Đại học Huế, năm học  2021 – 2022 sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2022. Để tiếp tục thực hiện BHYT cho sinh viên năm học 2022 – 2023, theo yêu cầu công văn số 875/BHXH-QLT ngày 15/08/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Du lịch triển khai để sinh viên các Khóa K53, K54, K55 thực hiện đóng BHYT như sau:

I MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ( Nhà nước hỗ trợ 30%)

  1. Đối với Sinh viên K53

– Mức đóng  : 46.935 đồng /1 tháng x 7 tháng = 328.545 đ (Ba trăm hai mươi tám ngàn năm trăm bốn lăm đồng)

– Thời hạn thẻ : 01/01/2023 – 31/7/2023

  • Đối với Sinh viên K55 và K54

– Mức đóng : 46.935 đồng /1 tháng x 12 tháng = 563.220 đ ( Năm trăm sáu mươi ba ngàn hai trăm hai mươi đồng)

– Thời hạn thẻ : 01/01/2023- 31/12/2023

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC NỘP TIỀN BẢO HIỂM

  1. Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Trường

– Tên tài khoản: Đại Học Huế (DL)

– Số tài khoản: 0161.001.701.762

– Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế

– Nội dung: HỌ VÀ TÊN_ MÃ SINH VIÊN_KHÓA, LỚP_BHYT

– Ví dụ: Nguyễn Văn A_2203451_K54 LH1_BHYT

– Lưu ý: Nộp đúng số tiền thông báo,không nộp thừa hoặc thiếu.

     2.  Thời gian nộp:

          – Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 15/12/2022.

          – Sinh viên nộp đúng thời gian ở trên để Trường tổng hợp và chuyển tiền đến BHXH tỉnh làm thẻ theo đúng quy định.

                                                                                                 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …