Trang chủ / KH & HTQT / Tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021 tại Trường Du lịch Đại học Huế.

Tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021 tại Trường Du lịch Đại học Huế.

Trong Quý IV/2023, Trường Du lịch – Đại học Huế đã tiến hành tổ chức 02 chương trình đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Đại học Huế đối với 02 đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021.

Đề tài: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đặc sản và hàng lưu niệm Huế (Mã số DHH2021-10-21, CNĐT: TS. Trần Thị Ngọc Liên). Kết quả của đề tài: xuất bản 02 bài báo khoa học ở tạp chí thuộc danh mục có tính điểm trong HĐGSNN; 01 sách chuyên khảo và 01 tài liệu về hệ thống cơ sở dữ liệu.

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch có trách nhiệm tại tỉnh Thừa Thiên Huế (mã số: DHH2021-10-24, CNĐT: ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga). Kết quả của đề tài: xuất bản 01 bài bào khoa học ở Tạp chí thuộc danh mục có tính điểm trong HĐGSNN, 01 bài báo xuất bản Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục Scopus, Q4 và một số sản phẩm khác: 03 brochure về tour du lịch, video chương trình du lịch có trách nhiệm và 03 chương trình tour du lịch chuyển giao các đơn vị đánh giá thử nghiệm.   

Đánh giá chung của Hội đồng về các đề tài mã số DHH2021: Các đề tài nghiệm thu được đánh giá cao về mặt chất lượng khoa học của các nội dung nghiên cứu. Các sản phẩm đạt được của đề tài đáp ứng yêu cầu của Thuyết minh đề ra. Các sản phẩm đáp ứng hiệu quả về nhu cầu đào tạo và giảng dạy của Nhà trường đồng thời đáp ứng về nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp về du lịch trong bối cảnh nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đề tài này có thể nghiên cứu phát triển thêm để đề xuất nghiên cứu ở các cấp Bộ và cấp Tỉnh trong thời gian sắp tới. 

Một số hình ảnh của chương trình nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2021:

Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài mã số: DHH2021-10-21

Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài mã số: DHH2021-10-24

 

 

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Khoá học “Quản trị khách sạn cao cấp” của GS. Dipra Jha, Đại học Washington State, Hoa kỳ tại Trường Du lịch – Đại học Huế

  Vào sáng ngày 23, 24 và 26/04/2024, GS. Dipra Jha, thuộc top 100 người …