Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 9 năm 2020 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)

Lịch công tác tuần 1 tháng 9 năm 2020 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ tư,
02-09-2020
  Nghỉ Lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam      
Thứ năm,
03-09-2020
14:00 Họp đánh giá, phân loại viên chức quản lý các đơn vị thuộc Đại học Huế năm học 2019 – 2020 Khoa trưởng, Phó Khoa trưởng Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
Thứ sáu,
04-09-2020
08:00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2020 của  Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng
9:30 Họp Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Theo QĐ Phòng họp KDL  
15:00 – Họp đánh giá và xét thi đua khen thưởng năm học 2019-2020

– Đánh giá thực hiện công việc tháng 8/2020

 

BCN Khoa, Phụ trách bộ môn, Tổ trưởng, Phụ trách trung tâm, Bí thư ĐTN, CV phụ trách công tác thi đua Phòng họp KDL Khoa trưởng

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,09-01-2024 …