Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2020 (từ ngày 19/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2020 (từ ngày 19/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
20-04-2020
14:00 Họp bàn các giải pháp về lĩnh vực tài chính và đào tạo trong thời kỳ tác động của dịch bệnh COVID-19

 

Khoa trưởng Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …