Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác từ ngày 10/4/2017 đến 16/4/2017

Lịch công tác từ ngày 10/4/2017 đến 16/4/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
10-04-2017
14:00 Giám đốc Đại học Huế làm việc với Khoa Du lịch Cô Tám, thầy Hữu Tuấn, cô Kim Liên, thầy Ngọc, thầy Cường, thầy Trung, thầy Phụng Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ ba,
11-04-2017
9:00 Họp xét Học bổng KKHT cho sinh viên các khóa Thầy Hữu Tuấn, thầy Cường, thầy Trung, thầy Quốc Tuấn, thầy Đạt, thầy Hùng, thầy Quý Phòng họp KDL Thầy Hữu Tuấn
Thứ tư,
12-04-2017
08:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Đ/c Phan Văn Ngọc Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH
9:30 Làm việc với Đại học Zhizvoka – Nhật Bản BCN Khoa, cô Ngọc Anh Phòng họp KDL Khoa trưởng
14:00 Họp rút kinh nghiệm về thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016 

 

Cô Tám, thầy Trung Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm,
13-04-2017
08:00 Hội nghị giao ban công tác Đại học Huế quý II/2017.

 

Cô Tám Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,26-03-2024 …