Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / Thông báo về việc thu học phí chính quy ( lần 3) học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo về việc thu học phí chính quy ( lần 3) học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo về việc thu học phí chính quy ( lần 3) học kỳ II năm học 2022-2023

Phòng Kê toán – Trường Du lịch thông báo cho các bạn sinh viên về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 (lần 3).

Các bạn sinh viên chú ý: Do hệ thống tự động nên nếu quá hạn ngày trên thông báo hệ thống sẽ khóa .

 Số điện thoại phòng Kế toán : 02343936286

Chi tiết tại link đính kèm:

Trân trong.! 

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Trường Du lịch – Đại Học Huế tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tố Quyên

Trong những năm vừa qua, Trường Du lịch – Đại học Huế luôn là “địa …