Trang chủ / Phòng TCHC & CSVC (trang 10)

Phòng TCHC & CSVC

Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2020 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

lich-ct-204x175-204x175

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 13-01-2020 08:30 Lễ trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế  – Đại diện lãnh đạo; – Sinh viên được nhận học bổng (theo Công văn 24/ĐHH-CTHSSV ngày 07/01/2020 của Đại học …

Xem tiếp