Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / Thông báo về việc thực hiện thu bổ sung tiền Bảo hiểm sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo về việc thực hiện thu bổ sung tiền Bảo hiểm sinh viên năm học 2022-2023

Căn cứ theo nguyện vọng của sinh viên các Khóa muốn nộp bổ sung tiền Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thân thể (chậm trễ thời gian tham gia bảo hiểm trước đó) Trường Du lịch triển khai để sinh viên các Khóa K53, K54, K55, K56 thực hiện đóng Bảo hiểm bổ sung như sau:

I MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ( Nhà nước hỗ trợ 30%)

Đối với Sinh viên K53

– Mức đóng  : 46.935 đồng /1 tháng x 6 tháng = 281.610 đ (Hai trăm tám mươi mốt ngàn sáu trăm mười đồng)

– Thời hạn thẻ : 14/02/2023 – 31/7/2023

Đối với Sinh viên K54, K55, K56

– Mức đóng : 46.935 đồng /1 tháng x 11 tháng = 516.285 đ ( Năm trăm mười sáu ngàn hai trăm tám mươi lăm đồng)

– Thời hạn thẻ : 14/02/2023- 31/12/2023

  1. MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM THÂN THỂ (TỰ NGUYỆN)

Mức đóng  : 80.000 đồng (Tám mươi ngàn đồng)

Thời hạn thẻ : 14/02/2023 – 14/02/2024 (12 tháng)

  1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC NỘP TIỀN BẢO HIỂM

Hình thức:

– Nộp tiền mặt tại phòng y tế Trường Du lịch (22 Lâm Hoằng)

  1. Thời gian nộp :

          – Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023. (Sáng 8h-10h; Chiều 14h-16h)

  1. Lưu ý:

          – Khi đến nộp tiền mang theo thẻ căn cước công dân để cung cấp thông tin làm bảo hiểm.

          – Đây là đợt thu bổ sung cuối cùng của hạn thẻ 31/12/2023 nên các bạn chú ý để tham gia đầy đủ. Mọi sự chậm trễ các bạn tự chịu trách nhiệm

Căn cứ theo nguyện vọng của sinh viên các Khóa muốn nộp bổ sung tiền Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thân thể (chậm trễ thời gian tham gia bảo hiểm trước đó) Trường Du lịch triển khai để sinh viên các Khóa K53, K54, K55, K56 thực hiện đóng Bảo hiểm bổ sung như sau:

I MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ( Nhà nước hỗ trợ 30%)

Đối với Sinh viên K53

– Mức đóng  : 46.935 đồng /1 tháng x 6 tháng = 281.610 đ (Hai trăm tám mươi mốt ngàn sáu trăm mười đồng)

– Thời hạn thẻ : 14/02/2023 – 31/7/2023

Đối với Sinh viên K54, K55, K56

– Mức đóng : 46.935 đồng /1 tháng x 11 tháng = 516.285 đ ( Năm trăm mười sáu ngàn hai trăm tám mươi lăm đồng)

– Thời hạn thẻ : 14/02/2023- 31/12/2023

  1. MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM THÂN THỂ (TỰ NGUYỆN)

Mức đóng  : 80.000 đồng (Tám mươi ngàn đồng)

Thời hạn thẻ : 14/02/2023 – 14/02/2024 (12 tháng)

  1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC NỘP TIỀN BẢO HIỂM

Hình thức:

– Nộp tiền mặt tại phòng y tế Trường Du lịch (22 Lâm Hoằng)

  1. Thời gian nộp :

          – Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023. (Sáng 8h-10h; Chiều 14h-16h)

  1. Lưu ý:

          – Khi đến nộp tiền mang theo thẻ căn cước công dân để cung cấp thông tin làm bảo hiểm.

          – Đây là đợt thu bổ sung cuối cùng của hạn thẻ 31/12/2023 nên các bạn chú ý để tham gia đầy đủ. Mọi sự chậm trễ các bạn tự chịu trách nhiệm.

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất về việc thu học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2023-2024

Khoa Giáo dục thể chất thông báo về việc thu học phí môn học Giáo …