Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Chuẩn đầu ra / Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh

1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của chương trình là hướng đến đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Cụ thể:

– Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội.

– Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh và những kiến thức chuyên sâu trong cung ứng dịch vụ du lịch và quản trị kinh doanh du lịch.

– Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu trong thực hành quản trị kinh doanh, các cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ và ý thức phục vụ khách hàng, phục vụ cộng đồng tốt.

– Trang bị nền tảng kiến thức và phương pháp để học tập suốt đời.

2. Chuẩn đầu ra

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh sau khi tốt nghiệp có các năng lực sau:

2.1. Chuẩn về kiến thức

2.1.1. Kiến thức cơ bản

TT

CĐR ngành

Tiêu chuẩn đầu ra về kiến thức cơ bản
1 CĐR1 Có kiến thức chung về chính trị, pháp luật phù hợp với hệ thống chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
2 CĐR2 Hiểu biết cơ bản về kinh tế – xã hội và quản trị kinh doanh dịch vụ, du lịch.
3 CĐR3 Có kiến thức tổng quát về công nghiệp du lịch.
 

2.1.2. Kiến thức chuyên ngành

TT

CĐR ngành

Tiêu chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành
1 CĐR4 Hiểu biết cơ bản về các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác như Marketing, nhân sự, tài chính trong các doanh nghiệp du lịch.
2 CĐR5 Hiểu rõ sự khác biệt của quản trị kinh doanh sản phẩm hàng hóa so với quản trị kinh doanh sản phẩm dịch vụ, từ đó nắm rõ các khuyến cáo chiến lược, cách thức tổ chức và quản trị một doanh nghiệp kinh doanh thực tế.
3 CĐR6 Nắm vững các nguyên tắc và nội dung cơ bản trong hoạt động quản trị một doanh nghiệp du lịch cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh, phục vụ khách du lịch.
4 CĐR7  – Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch: Nắm vững các quy trình hoạch định và tổ chức các bộ phận đảm nhiệm các hoạt động chức năng của doanh nghiệp như nhân sự, tài chính, kinh doanh, xúc tiến.

– Đối với chuyên ngành Truyền thông và Marketing du lịch dịch vụ: Nắm vững các quy trình hoạch định chiến lược và tổ chức hoạt động phân tích thị trường, các nhánh chiến lược chính của tổ hợp chiến lược Marketing mix (Sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến, con người).

– Đối với chuyên ngành Tổ chức và Quản lý sự kiện: Nắm vững các quy trình hoạch định và tổ chức các loại hình sự kiện.

– Đối với chuyên ngành Quản trị quan hệ công chúng: Nắm vững các quy trình hoạch định và tổ chức hoạt động PR, quan hệ báo giới, xây dựng và định vị hình ảnh tổ chức.

– Đối với sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử du lịch dịch vụ: Nắm vững sự ảnh hưởng của công nghệ đối với hoạt động kinh doanh du lịch và các giao dịch thương mại điện tử trong du lịch dịch vụ.

5 CĐR8 Nắm bắt các xu hướng phát triển mới, cập nhật các công cụ hỗ trợ việc quản trị và phân tích hoạt động kinh doanh thực tiễn đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

2.2. Chuẩn về kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng cơ bản

TT

CĐR ngành

Tiêu chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản
1 CĐR9 Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ ngoại ngữ trình độ bậc 3/6 (hoặc tương đương) trở lên.
2 CĐR10 Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp (đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).
3 CĐR11 Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.
4 CĐR12 Kỹ năng rèn luyện sức khoẻ và sẵn sàng phục vụ Tổ quốc khi cần.

2.2.2. Kỹ năng nghề nghiệp

TT

CĐR ngành

Tiêu chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp
1 CĐR13 Thực hành tốt các hoạt động cung ứng dịch vụ trong các khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành và tham quan giải trí.
2 CĐR14 Thực hành tốt các hoạt động Marketing, nhân sự, tài chính, dịch vụ khách hàng trong các doanh nghiệp du lịch
3 CĐR15 Phân tích, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình… trong các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác của các doanh nghiệp du lịch dịch vụ.
4 CĐR16 Phối hợp các hoạt động của các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp du lịch dịch vụ.

2.3. Thái độ và hành vi

TT

CĐR ngành

Tiêu chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi
1 CĐR17 Yêu thích công việc phục vụ và giao tiếp với khách hàng; sẵn sàng chấp nhập khó khăn, phức tạp của việc phục vụ khách.
2 CĐR18 Tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, văn hóa của doanh nghiệp, của tổ chức.
3 CĐR19 Luôn làm việc với sự chuyên nghiệp cao, năng động và sáng tạo, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị.
4 CĐR20 Quan hệ đúng mực với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp; có ý thức vì cộng đồng.

Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội.

3. Cơ hội việc làm

Trong vòng 3 năm đầu sau khi tốt nghiệp

 Sinh viên tốt nghiệp có thể làm ở các vị trí trực tiếp cung ứng dịch vụ trong các khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành và các vị trí tác nghiệp trong các bộ phận chức năng (Marketing, Nhân sự, Tài chính) của các doanh nghiệp du lịch.

Sinh viên cũng có thể đảm nhiệm vị trí tại các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp du lịch với các chức danh thực thi hoặc điều hành các chức năng marketing, tài chính, nhân sự và tổ chức cung ứng dịch vụ du lịch. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức đào tạo nhân lực du lịch, nghiên cứu phát triển du lịch.

Sau khi trải nghiệm ở vị trí nhân viên, sinh viên có thể đảm nhiệm vị trí giám sát của các nhóm nhân sự trực tiếp cung ứng dịch vụ hoặc thuộc các hoạt động chức năng.

Sau 3 năm tốt nghiệp

 Với khoảng thời gian này, sinh viên đã có thể tích lũy được kinh nghiệm, củng cố và làm giàu thêm kiến thức nghề nghiệp của mình, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp du lịch như trợ lý cho các trưởng bộ phận, trưởng bộ phận, các nhà quản trị cấp cao và thậm chí, có thể tự làm chủ một doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ.

About Khảo thí

Tin liên quan

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị khách sạn áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

      I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân …