Trang chủ / Đào tạo / Loại hình đào tạo / Đại học / Ngành đào tạo (trang 2)

Ngành đào tạo

Ngành QTKD – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

qtkddl

Mã ngành                        :  7340101  Loại hình đào tạo           :  CHÍNH QUY Chuyên ngành đào tạo  :   » Quản trị kinh doanh du lịch                                              » Tổ chức và quản lý sự kiện                                              » Truyền thông và Marketing du lịch dịch vụ                                              » Quản trị quan hệ công chúng …

Xem tiếp

Ngành KT – Chuyên ngành Kinh Tế Du Lịch

KTDL

Mã ngành                         : 7310101 Loại hình đào tạo            : CHÍNH QUY Chuyên ngành đào tạo   : Kinh tế Du lịch 1. Mục tiêu đào tạo: – Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức, kỹ …

Xem tiếp