Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo của Khoa GDTC về việc bố trí lịch học kỳ hè các học phần GDTDC năm học 2016-2017

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP RIÊNG MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP RIÊNG MÔN GIÁO DỤC THỂ HỌC KỲ I NĂM HỌC …