Trang chủ / Đào tạo (trang 2)

Đào tạo

Thông báo v/v phúc khảo điểm thi học kỳ I năm học 2021 – 2022 của K52 và K53

thongbao

  THÔNG BÁO Về việc phúc khảo điểm thi học kỳ I năm học 2021 – 2022 của K52 và K53 Nhằm đảm bảo sức khỏe và hạn chế việc đi lại của sinh viên để phòng chống dịch COVID-19, Bộ phận Khảo thí và ĐBCLGD, Phòng Đào tạo & …

Xem tiếp

Zodiac Gambling establishment North america

Content $a single Down payment On line casino At Quebec Billing Choices At Zodiac Gambling house Hot Schemes Of which Benefits Will $a Littlest Down payment Mobile or portable Gambling house Dress yourself in? The best way to Get Slot machine games? Any time you don’one thousand use time to …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

637574249869446114

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Quyết định số 1298a/QĐ-ĐHH ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc cập nhật và ban hành chương trình …

Xem tiếp

Thông báo nộp tiền học lại,học cải thiện,học vượt học kỳ II năm học 2021-2022 dành cho các lớp riêng và bổ sung

unnamed

Phòng kế toán thông báo đến các bạn Sinh viên các khóa đã đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt lớp riêng và bổ sung hợp lệ tại phòng đào tạo ( theo danh sách đính kèm) sẽ đóng học phí theo hình thức chuyển khoản. Thời gian …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị du lịch và khách sạn

637574249869446114

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Quản trị du lịch và khách sạn Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 06 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc mở ngành đào tạo …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

637574249869446114

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Đại …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

637574249869446114

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Đại …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn

637574249869446114

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn  Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 1 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn

637574249869446114

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Quản trị khách sạn Căn cứ Quyết định số 1248a/QĐ-ĐHH ngày 9 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành chương trình đào tạo theo …

Xem tiếp

Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 đợt 2 Khóa 55 theo hình thức trực tuyến

lich-thi

 Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ I năm học 2021-2022 (Đợt 2) theo hình thức thi trực tuyến dành cho sinh viên Khóa 55. Kế hoạch tổ chức thi …

Xem tiếp