Trang chủ / Đào tạo / Thông báo v/v hướng dẫn SV khóa 55 thi các hình thức thi trực tuyến

Thông báo v/v hướng dẫn SV khóa 55 thi các hình thức thi trực tuyến

BP Khảo thí – BĐCLGD, phòng ĐT – CTSV thông báo v/v hướng dẫn SV khóa 55 thi các hình thức thi trực tuyến:

+ Các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: Tập huấn hướng dẫn online vào lúc 8h30 ngày thứ 5 (13/01/2022).

+ Các ngành còn lại: Tập huấn hướng dẫn online vào lúc 14h30 ngày thứ 5 (13/01/2022).

Link hướng dẫn trực tuyến thông qua Microsoft Team như sau:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE3MTZhYTctZDc3Yy00NmU1LWFmYTAtMjY5NzAzNjU2MTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278af318b-8d3d-4da4-9cf9-0da8b894a10e%22%2c%22Oid%22%3a%220f81f36b-e84b-4963-8afa-133b6f682b37%22%7d

KHÓA GHI DANH VÀO PHÒNG THI KHÓA 55 (Tự luận và trắc nghiệm tại eHUHT)

khoa-ghi-danh-k55

Trân trọng thông báo!

About Khảo thí

Tin liên quan

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN K50, K51, K52 CHƯA TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN K50, K51, K52 CHƯA TỐT NGHIỆPCác bạn K50, …