Trang chủ / Đào tạo / Lịch thi / Danh sách sinh viên vào phòng thi Học kỳ II năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên vào phòng thi Học kỳ II năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên vào phòng thi các khóa và danh sách HLCTHV

http://www.mediafire.com/file/939tf55u68wlifi/Danh_s%C3%A1ch_sinh_vi%C3%AAn_v%C3%A0o_ph%C3%B2ng_thi_H_c_k__II_17-18_11-5.rar

Chú ý: sinh viên học lại cải thiện học vượt sẽ thi vào lớp mình đã đăng ký.

Những sinh viên sai thông tin đến Tổ KT-ĐBCL để điều chỉnh trước ngày 15/05/2018.

 

About Khảo thí

Tin liên quan

Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 đợt 4

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Trường Du lịch – Đại học Huế thông …