Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt HKI năm học 2018 – 2019

Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt HKI năm học 2018 – 2019

Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt HKI năm học 2018 – 2019: tại đây

Lưu ý:

  • Những sinh viên đã nộp đơn đăng ký nhưng không có tên trong danh sách đề nghị đến Tổ ĐT-CTSV để bổ sung. Hạn cuối là 16h ngày 14/09/2018.
  • Những sinh viên đã nộp đơn nhưng chưa điền đầy đủ thông tin (bôi vàng trong danh sách) đến Tổ ĐT-CTSV để bổ sung thông tin. Những sinh viên không đăng ký lớp học cụ thể thì sẽ theo sự phân công của Tổ ĐT-CTSV.
  • Những sinh viên đã đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt đi học theo lớp đã đăng ký, Tổ ĐT-CTSV sẽ gửi danh sách về lớp sau.
  • Thời gian nộp học phí học lại, học cải thiện, học vượt HKI 2018 – 2019 (tại phòng Kế toán): từ 14/09/2018 đến 20/09/2018.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024

Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính) Địa …