Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt HKI năm học 2018 – 2019

Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt HKI năm học 2018 – 2019

Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt HKI năm học 2018 – 2019: tại đây

Lưu ý:

  • Những sinh viên đã nộp đơn đăng ký nhưng không có tên trong danh sách đề nghị đến Tổ ĐT-CTSV để bổ sung. Hạn cuối là 16h ngày 14/09/2018.
  • Những sinh viên đã nộp đơn nhưng chưa điền đầy đủ thông tin (bôi vàng trong danh sách) đến Tổ ĐT-CTSV để bổ sung thông tin. Những sinh viên không đăng ký lớp học cụ thể thì sẽ theo sự phân công của Tổ ĐT-CTSV.
  • Những sinh viên đã đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt đi học theo lớp đã đăng ký, Tổ ĐT-CTSV sẽ gửi danh sách về lớp sau.
  • Thời gian nộp học phí học lại, học cải thiện, học vượt HKI 2018 – 2019 (tại phòng Kế toán): từ 14/09/2018 đến 20/09/2018.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

unnamed

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THI ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN NĂM 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THI ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN NĂM 2021 …