Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / Thông báo: Danh sách sinh viên K52 cần nộp gấp sổ hộ khẩu và thẻ BHYT photo cho phòng y tế của Khoa

Thông báo: Danh sách sinh viên K52 cần nộp gấp sổ hộ khẩu và thẻ BHYT photo cho phòng y tế của Khoa

Dưới đây là danh sách sinh viên K52 cần nộp gấp sổ hộ khẩu và thẻ BHYT photo cho phòng y tế của Khoa. Đề nghị các em nộp gấp cho phòng y tế để đảm bảo việc làm thẻ BHYT cho sinh viên đúng thời gian quy định. Đề nghị giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp nhắc nhở các bạn nộp gấp

TT LỚP MÃ SV HỌ TÊN NG/ SINH
 
1 KINH TẾ 18D4031027 Nguyễn PhươngThi 2/11/2000
2 QTNH&DVAU 18D4061030 Hồ Thị PhươngNhi 29/8/2000
3 DU LỊCH1 18D4041027 Nguyễn ThànhĐạt 11/4/2000
4 DU LỊCH1 18D4041037 Phan Thị ThuýHằng 24/5/2000
5 DU LỊCH1 18D4041046 Nguyễn MạnhHoàng 20/7/2000
6 DU LỊCH1 18D4041048 Nguyễn Văn HuyHoàng 21/5/2000
7 DU LỊCH1 18D4041052 Lê VănHuy 22/9/2000
8 DU LỊCH1 18D4041070 Nguyễn Thị MỹLinh 22/6/1999
9 DU LỊCH1 18D4041077 Cao ViệtLong 13/6/2000
10 DU LỊCH1 18D4041171 Nguyễn Tống MinhThư 12/10/2000
11 DU LỊCH2 18D4041044 Phạm ThịHiếu 15/5/2000
12 DU LỊCH2 18D4041089 Võ Thị HoàiMinh 10/10/2000
13 DU LỊCH2 18D4041098 Trương Thị KiềuMy 11/5/2000
14 DU LỊCH2 18D4041132 Hồ Thị ThuPhương 27/9/2000
15 DU LỊCH2 18D4041134 Nguyễn VănQuang 15/5/1999
16 DU LỊCH2 18D4041155 Lê ThịThắm 3/10/2000
17 DU LỊCH2 18D4041174 Đinh ThịThương 2/6/2000
18 DU LỊCH2 18D4041196 Nguyễn Thị ThuUyên 11/12/2000
19 QTKD1 18D4021007 Trương Thị KimAnh 7/4/2000
20 QTKD1 18D4021017 Võ VănCông 3/2/2000
21 QTKD1 18D4021045 Nguyễn BáHồ 10/19/2000
22 QTKD1 18D4021138 Phan Thị PhươngThảo 5/29/2000
23 QTKD2 18D4021023 Đỗ Thị HồngDung 3/27/2000
24 QTKD2 18D4021028 Trần VănĐạt 11/2/2000
25 QTKD2 18D4021041 Lê Thị ThuHiền 7/19/2000
26 QTKD2 18D4021053 Tống PhướcLanh 11/30/2000
27 QTKD2 18D4021082 Nguyễn BíchNgọc 3/2/2000
28 QTKD2 18D4021085 Bùi Vũ HạnhNguyên 12/16/2000
29 QTKD2 18D4021106 Nguyễn Thị QuỳnhNhư 11/28/2000
30 QTKD2 18D4021128 Ngô Thị ThanhTâm 8/1/2000
31 QTKD2 18D4021129 Phạm Thị ThanhTâm 1/4/2000
32 QTKD2 18D4021141 Võ TháiThịnh 8/21/2000
33 QTKD2 18D4021161 Huỳnh XuânVĩ 12/6/2000
34 QTKD2 18D4021162 Nguyễn ViếtVũ 6/17/1997
35 QTDVDL&LH1 18D4011052 Bùi ThịDiên 29/7/2000
36 QTDVDL&LH1 18D4011099 Huỳnh CôngĐức 18/10/2000
37 QTDVDL&LH1 18D4011328 Phạm ThịLy 11/1/2000
38 QTDVDL&LH1 18D4011435 Đào NgọcOanh 29/8/2000
39 QTDVDL&LH1 18D4011459 Lê Thị MinhPhương 6/9/2000
40 QTDVDL&LH1 18D4011532 Lê Thị KimThảo 6/6/2000
41 QTDVDL&LH1 18D4011560 Nguyễn VănThắng 6/2/1997
42 QTDVDL&LH1 18D4011589 Lê ThịThủy 11/12/2000
43 QTDVDL&LH2 18D4011044 Nguyễn QuangChiến 16/7/2000
44 QTDVDL&LH2 18D4011056 Võ ThịDiễm 24/4/1998
45 QTDVDL&LH2 18D4011066 Phạm Thị ThùyDung 23/12/2000
46 QTDVDL&LH2 18D4011120 Lê Thị TrungHà 7/5/1999
47 QTDVDL&LH2 18D4011265 Trần TrungKiên 21/7/2000
48 QTDVDL&LH2 18D4011361 Đặng Thái BảoNgân 10/10/2000
49 QTDVDL&LH2 18D4011397 Nguyễn ThịNhạn 8/9/2000
50 QTDVDL&LH2 18D4011404 Lê VânNhi 2/1/2000
51 QTDVDL&LH2 18D4011416 Nguyễn ThịNhớ 10/11/2000
52 QTDVDL&LH2 18D4011490 Trương Thị NhưQuỳnh 20/1/2000
53 QTDVDL&LH2 18D4011496 Võ VănQuý 6/12/2000
54 QTDVDL&LH2 18D4011542 Nguyễn Thị ThanhThảo 27/6/2000
55 QTDVDL&LH2 18D4011544 Nguyễn Thị ThuThảo 4/3/2000
56 QTDVDL&LH2 18D4011559 Nguyễn ĐứcThắng 8/10/2000
57 QTDVDL&LH2 18D4011583 Phan ThịThùy 25/11/1999
58 QTDVDL&LH2 18D4011634 Lê Thị QuỳnhTrâm 4/6/2000
59 QTDVDL&LH2 18D4011679 Trần Đức KhánhUy 14/8/2000
60 QTDVDL&LHĐT1 18D4011530 Đinh ThịThảo 17/9/2000
61 QTDVDL&LHĐT1 18D4011705 Hồ PhongVũ 19/2/1999
62 QTDVDL&LHĐT2 18D4011101 Nguyễn HữuĐức 8/12/2000
63 QTDVDL&LHĐT2 18D4011149 Nguyễn Thị MỹHằng 24/10/2000
64 QTDVDL&LHĐT2 18D4011353 Dương ThịNga 20/3/2000
65 QTDVDL&LHĐT2 18D4011434 Phạm ThịNy 27/3/2000
66 QTDVDL&LHĐT2 18D4011500 Nguyễn Thị MinhSang 26/10/2000
67 QTDVDL&LHĐT3 18D4011259 Huỳnh ThếKhoa 3/6/2000
68 QTKS1 18D4051010 Hoàng Thị QuỳnhAnh 23/1/2000
69 QTKS1 18D4051142 Nguyễn Ngọc DiễmMy 4/7/2000
70 QTKS1 18D4051205 Hoàng ĐứcPhương 4/4/2000
71 QTKS1 18D4051254 Nguyễn ThịThìn 10/4/2000
72 QTKS 1 18D4051253 Nguyễn Văn BảoThiện 13/10/1999
73 QTKS1 18D4051335 Trương Thị TườngVy 13/12/2000
74 QTKS2 18D4051032 Ngô Thị BíchDiệp 4/10/2000
75 QTKS2 18D4051049 Nguyễn Thị CẩmGiang 2/2/2000
76 QTKS2 18D4051110 Nguyễn ThịLiên 30/5/2000
77 QTKS2 18D4051154 Nguyễn Thị ThúyNga 4/12/2000
78 QTKS2 18D4051158 Nguyễn Thị BíchNgân 15/6/2000
79 QTKS2 18D4051168 Phan Thị CẩmNhân 23/11/2000
80 QTKS2 18D4051178 Nguyễn Thị ýNhi 29/12/2000
81 QTKS2 18D4051180 Phan Thị HồngNhi 17/10/2000
82 QTKS2 18D4051184 Nguyễn Thị ThảoNhu 1/7/2000
83 QTKS2 18D4051201 Hồ Văn MinhPhong 16/8/2000
84 QTKS2 18D4051231 Lê Thị PhươngThanh 1/1/2000
85 QTKS2 18D4051261 Nguyễn Thị PhươngThùy 17/2/2000
86 QTKS2 18D4051282 Lê Nguyễn ĐoanTrang 20/3/2000
87 QTKSĐT1 18D4051060 Lê Ngọc DiệuHạnh 31/12/2000
88 QTKSĐT1 18D4051121 Nguyễn Thị PhươngLinh 2/11/2000
89 QTKSĐT2 18D4051177 Nguyễn Thị YếnNhi 11/5/2000
90 QTKSĐT2 18D4051265 Hoàng Thị NhưThủy 26/4/2000
91 QTKSĐT2 18D4051292 Nguyễn NgọcTrâm 20/6/2000

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học Sinh Viên

Ngày 17/5/2024, Trường Du lịch- Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng khoa học …