Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Điểm học lại cải thiện học vượt học kỳ II năm học 2017-2018

Điểm học lại cải thiện học vượt học kỳ II năm học 2017-2018

Sinh viên xem điểm tại đây

diem-hl-ct-hk2-nh-17-18

Chú ý:

  • Thời gian phúc khảo điểm HLCTHV học kỳ II 2017-2018 bắt đầu từ ngày 05/9/2018 – 12/9/2018
  • Những sinh viên còn thiếu hoặc sai thông tin về họ tên, lớp và ngày sinh vui lòng đến tại Tổ Khảo thí-ĐBCLGD để điều chỉnh nhằm tránh sai sót trong quá trình cập nhật điểm.

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …