Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ ba,
09-01-2024

08:00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng

Thầy Chính

Phòng họp I.2, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ,

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

Thứ tư,
10-01-2024

09:30

Tiểu ban Du lịch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 (Ứng viên: Nguyễn Kiều Oanh)

 

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 38/QĐ-HĐTSSĐH ngày 29/12/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.I Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủBiên Phủ

Trưởng tiểu ban

14:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 (Ứng viên: Nguyễn Quỳnh Lâm)

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 38/QĐ-HĐTSSĐH ngày 29/12/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.I Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

15:30

Tiểu ban Du lịch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 (Ứng viên: Nguyễn Giang Nam)

– Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 38/QĐ-HĐTSSĐH ngày 29/12/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.I Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

Thứ năm,
11-01-2024

14:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển dự bị tiến sĩ đợt tháng 12 (Ứng viên: Vũ Đình Hòa, Phạm Huỳnh Đăng Khoa, Trương Thị Quốc Ánh, Tôn Thị Nga, Nguyễn Kim Trung Hiếu)

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 38/QĐ-HĐTSSĐH ngày 29/12/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

Thứ sáu,
12-01-2024

08:00

Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý I năm 2024

 

Thầy Hữu Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2024 (từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,17-06-2024 …