Recent Posts

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023 – 2024 cho sinh viên K55, K54 của Trường Du lịch – Đại học Huế

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023 – 2024 cho sinh viên K55, K54 của Trường Du lịch – Đại học Huế Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng./. 22_01_QD-DHH_2156_ngay_29-12_Vv_hoc_bong_khuyen_khich_hoc_tap_K55,_k54_HKI_NH_2023-2024 File size: 746 KB Downloads: 1255

Xem tiếp

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên K56 của Trường Du lịch – Đại học Huế

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên K56 của Trường Du lịch – Đại học Huế Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng./. 22_01_QD-DHH_2153_ngay_29-12-2023_Vv_hoc_bong_khuyen_khich_hoc_tap_K56_HKII_NH_2022-2023 File size: 685 KB Downloads: 1005

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,23-01-2024 14:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn   Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thứ sáu,26-01-2024 …

Xem tiếp