Recent Posts

Lịch công tác tuần 1 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,01-01-2024 07:00 Nghỉ Tết Dương lịch       Thứ tư,03-01-2024 15:00 Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế đợt 4/2023    Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2 Đại học Huế, số …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 12 năm 2023 (từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,26-12-2023 09:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế 14:00 Hội đồng …

Xem tiếp