Recent Posts

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm 2023 trở về sau

Trường Du lịch – Đại học Huế ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm 2023 trở về sau.  Chi tiết xem tại file đính kèm. Trân trọng./. Ban_mo_ta_CTDT_nganh_Quan_tri_khach_san11 File size: 2 MB Downloads: 39

Xem tiếp

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí. Chi tiết tại file đính kèm.  Trân trọng./. TB_tra_lai_HP_cho_SV_HK_II-NH_2022_-_20231 File size: 467 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ Tư,08-05-2024 14:00 Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KHCN cấp ĐHH, mã số DHH2022-10-26 Thành viên theo QĐ 415/QĐ-ĐHH ngày 19/4/2024 Phòng họp TDL Chủ tịch HĐ  

Xem tiếp