Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Hoàn thành báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ “Nghiên cứu nhu cầu của người học đối với các chương trình e-Learning trong lĩnh vực du lịch tại khu vực duyên hải miền trung”, mã số B2019-DHH-04

Hoàn thành báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ “Nghiên cứu nhu cầu của người học đối với các chương trình e-Learning trong lĩnh vực du lịch tại khu vực duyên hải miền trung”, mã số B2019-DHH-04

Chiều ngày 05 tháng 10 năm 2022 tại Đại học Huế, Đề tài KH&CN cấp Bộ do Trường Du lịch, Đại học Huế chủ trì thực hiện, PGS.TS. Trần Hữu Tuấn – Chủ nhiệm đề tài đã tiến hành Hội đồng nghiệm thu chính thức vòng cấp Bộ.

Tham gia Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức có sự tham gia và điều hành của PGS.TS. Lê Anh Phương – Giám đốc Đại học Huế, chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Phạm Khắc Liệu – Quyền Trưởng ban KHCN&QHQT, Đại học Huế

Các nhà khoa học là ủy viên phản biện và ủy viên đến từ các đơn vị trong và ngoài Trường Du lịch, Đại học Huế

Mở đầu chương trình PGS.TS Phạm Khắc Liệu – Q. Trưởng ban KHCN&QHQT, Đại học Huế đại diện đơn vị quản lý, công bố quyết định và cho biết qua 2 năm thực hiện, mặt dù gặp rất nhiều khó khăn và thách thức trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn ra ở đầu năm 2020 nhưng đến thời điểm hiện tại đề tài đã hoàn thành đảm bảo đầy đủ các sản phẩm và hàm lượng khoa học của 01 công trình cấp Bộ.

1509fbec89824edc179315

Ảnh: PGS.TS. Phạm Khắc Liệu – Q. TB KHCN&QHQT, ĐHH – Thư ký Hội đồng đọc quyết định và báo cáo kết quả sản phẩm

Tóm tắt Kết quả sản phẩm của đề tài đạt được:

01 bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Scopus Q3

02 bài báo đăng tạp chí Khoa học Đại học Huế

02 Sản phẩm đào tạo hướng dẫn luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

02 sản phẩm ứng dụng khác: 01 báo cáo tổng hợp nghiên cứu về nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại khu vực Duyên hải Miền Trung; 01 bản đề xuất định hướng phát triển một số chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại khu vực Duyên hải Miền Trung.

Sản phẩm vượt trội: 02 bài báo đăng Hội nghị quốc tế tại Thái Lan

PGS.TS. Lê Anh Phương – Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế điều hành chương trình Hội đồng sau khi kết luận các sản phẩm đạt được của công trình đã nêu đảm bảo phù hợp  theo thuyết minh phê duyệt.

05420f99bcf77ba922e6

Ảnh: PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng điều hành chương trình nghiệm thu

Chương trình nghiệm thu mở đầu phần trình bày báo cáo, PGS.TS. Trần Hữu Tuấn – Chủ nhiệm đề tài.

7ec3f6d46fb8a8e6f1a9

92bb4ba506cbc19598da11

Ảnh: PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch – Đại học Huế –Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Các phản biện và các ủy viên nhận xét đánh giá

3f5e70713c1ffb41a20e5

Ảnh: PGS.TS. Hoàng Trọng Hùng – Thành viên Hội đồng nhận xét

e835bb33f75d3003694c3

Ảnh: PGS.TS. Phan Thanh Hoàn – Thành viên Hội đồng nhận xét

9211b5d70cb9cbe792a8

Ảnh: TS. Nguyễn Hoàng Đông – Thành viên Hội đồng nhận xét

Kết luận và đánh giá chung của Hội đồng: Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của Chủ nhiệm đề tài và các thành viên. Đồng thời khẳng định lại, mặc dù chương trình nghiên cứu diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đã tác động nặng nề đến ngành du lịch, nhưng đến thời điểm này đề tài đã hoàn thành và được đánh giá rất cao về ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Kết quả của đề tài sẽ góp phần không nhỏ trong công tác đào tạo trực tuyến, phù hợp cho nhiều bối cảnh khác nhau khi dịch bệnh xảy ra tác động đến quá trình đào tạo bậc đại học và sau đại học ở hiện tại và tương lai.

Sau gần 2 tiếng thực hiện, buổi báo cáo kết thúc, kết quả đề tài được tất cả các thành viên Hội đồng bỏ phiếu thông qua nghiệm thu đề tài.

Phần trao hoa chúc mừng của Đơn vị và các thành viên Hội đồng

5a10cd9981f746a91fe61

Ảnh: Nhà trường và Hội đồng trao hoa chúc mừng buổi bảo vệ thành công

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Công khai toàn văn luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh cuối cùng của NCS Lê Thị Tố Quyên Khóa năm 2019, ngành Du lịch

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc …