Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Kết quả nghiên cứu KH&CN / Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp Trường

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp Trường

Ngày 22/5/2024, Trường Du lịch- Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng khoa học tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp Trường năm 2024.

Căn cứ quyết định số 462/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2024 về việc phê duyệt danh mục đề tài Khoa học Công nghệ cấp Trường đưa ra tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện năm 2024 tại Trường Du lịch thuộc Đại học Huế, có 10 đề xuất được thông qua và tiến tới vòng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài.

PGS.TS Trần Hữu Tuấn – Chủ tịch hội đồng

Mở đầu buổi họp, TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thư ký hội đồng tuyên bố lý do và công bố Quyết định số 521/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ thực hiện năm 2024 tại Trường Du Lịch – Đại Học Huế;

10 nhóm trình bày những nội dung cốt lõi của bản thuyết minh đề tài.

Các thành viên hội đồng đánh giá cao tính khả thi về các giải pháp và dự kiến sản phẩm khoa học của các đề tài trình bày. Ngoài ra, tại buổi họp các nhóm còn được nghe nhiều ý kiến đóng góp bổ ích cho việc phát triển đề tài, chỉnh sửa lại theo các gợi ý của phản biện và hội đồng.

Kết quả các đề tài được Hội đồng thông qua.

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Tổ chức “Hội nghị: Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023”

Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ cấp Trường năm 2023, Phòng …