Trang chủ / Đào tạo / Lịch thi / Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2021-2022 (Đợt 3)

Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2021-2022 (Đợt 3)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Trường Du lịch Đại học Huế thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ II năm học 2021-2022 (Đợt 3) dành cho sinh viên Khóa 53, Khóa 54, thi bổ sung, học lại cải thiện sinh viên Khóa 53, K54 đi thực tập.

1: Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: 

02_8_2022_kht_khii_21-22_dd02_8_22_d3_tk_signed_signed1

2: Danh sách sinh viên vào phòng thi:

https://www.mediafire.com/file/hnguii6h8e5ehhl/DANH+SACH+VAO+PHONG+THI+HKII,+2021-2022+(DOT+3).rar/file

   Lưu ý:

        + Địa điểm tổ chức thi 22 Lâm Hoàng, Trường Du lịch

        + Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;

        + Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;

        + Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định;

        + Những sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, thi bổ sung xem danh sách vào phòng thi, nếu không có tên phải báo cho tổ Khảo thí – ĐBCLGD trước ngày thi để bổ sung./.

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi HKI năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Kết quả phúc khảo điểm thi HKI năm học 2023 – 2024 (đợt 1): tại …