Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 4 năm 2018 (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018)

Lịch công tác tuần 1 tháng 4 năm 2018 (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018)

Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ năm,
05-04-2018
08:00 Tập huấn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cả ngày) Theo danh sách đăng ký Lớp tập huấn 1 – Phòng họp I.1; Lớp tập huấn 2 – Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương
Thứ sáu,
06-04-2018
08:00 Tập huấn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cả ngày) Theo danh sách đăng ký Lớp tập huấn 1 – Phòng họp I.1; Lớp tập huấn 2 – Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương
Thứ bảy,
07-04-2018
08:00 Hội thảo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Cơ hội và thách thức. -Đại diện lãnh đạo Khoa, tổ ĐTCTSV, tổ KHHTQT;
– Đại diện lãnh đạo các bộ môn;
– BTV Đoàn Thanh niên;– Các cán bộ, giảng viên và sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng các cấp;
– Cán bộ, giảng viên của các đơn vị cử tham gia lớp đào tạo giảng viên nguồn của Đại học Huế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (theo Công văn số 335/ĐHH-CTHSSV ngày 27/3/2018 của Đại học Huế);
– 35 sinh viên đang tham gia khóa tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đại học Huế (theo Công văn số 336/ĐHH-CTHSSV ngày 27/3/2018 của Đại học Huế).
Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi P. Giám đốc Đại học Huế (PGS.TS. Huỳnh Văn Chương)
08:00 Tập huấn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(Cả ngày)
* Các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị:
– Các học viên đăng ký (có danh sách).
Lớp tập huấn 1 – Phòng họp I.1; Lớp tập huấn 2 – Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương
Chủ nhật,
08-04-2018
16:00 Bế mạc lớp Tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh vi -Đại diện lãnh đạo Khoa, tổ ĐTCTSV;

-Sinh viên được tham gia theo thông báo của Đại học Huế.

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương
18:30 Tổ chức Tết cổ truyền Bun Pimay năm 2018 cho Lưu học sinh Lào -Thầy Cường

– Toàn thể Lưu học sinh Lào đang học tại khoa.

Cơ sơ 2, Trường CĐSP Thừa Thiên Huế, đường Lâm Hoằng, Thành phố Huế PGĐ Trương Quý Tùng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …