Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ Tư,
08-05-2024

14:00

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KHCN cấp ĐHH, mã số DHH2022-10-26

Thành viên theo QĐ 415/QĐ-ĐHH ngày 19/4/2024

Phòng họp TDL

Chủ tịch HĐ

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,23-04-2024 …