Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / NCKH / Về việc đề xuất đề tài, chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2023

Về việc đề xuất đề tài, chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2023

 

Thực hiện công văn số 134/ĐHH-KHCNQHQT ngày 07 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc đề xuất đề tài, chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2023. Trường Du lịch thông báo đến các đơn vị và Quý Thầy Cô quan tâm đề xuất các chương trình, đề tài cấp Bộ như sau:

  1. Đối với đề tài KH&CN cấp Bộ: Chỉ tiêu tối đa gồm 02 đề tài
  2. Đối với chương trình KH&CN cấp Bộ: Chỉ tiêu tối đa 01 chương trình
  3. Thời gian và biểu mẫu, nơi nhận:

– Mẫu đề xuất đề tài cấp Bộ (phụ lục 1); chương trình cấp Bộ (Phụ lục 2)

– Hạn cuối đề nộp đề xuất đề tài: trước 8h00 ngày 16/02/2022

Địa chỉ nhận file đề xuất: ndthien@hueuni.edu.vn

  1. Một số lưu ý trong quá trình xây dựng đề xuất
  • Các yêu cầu về cơ cấu, nội dung, sản phẩm của đề tài và chương trình KH&CN cấp bộ tham khảo phụ lục 5 kèm theo. Đối với chương trình KH&CN cấp Bộ, ưu tiên cho đề xuất của các nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế.
  • Đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ cần ghi rõ thông tin loại hình
  • Kinh phí đề xuất cần được dự toán phù hợp với các sản phẩm đề xuất, tham khảo khung dự toán ở Phụ lục 5.
  • Người đề xuất phải có email công vụ Đại học Huế (***@hueuni.edu.vn), có hồ sơ trên CSDLKH Đại học Huế, có hồ sơ khoa học trên Google Scholar (Đại học Huế sẽ kiểm tra, nếu không đủ điều kiện sẽ không đưa đề xuất vào danh mục).

Đề nghị Các đơn vị triển khai thông báo và khuyến khích cán bộ của đơn vị đăng ký các chương trình, đề tài nêu trên.

 

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Kết quả xác định danh mục đề tài NCKH sinh viên 2024

Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-ĐHH ngày 21/3/2024, Trường Du lịch- Đại học Huế tổ …