Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 5 (từ ngày 03/5/2017 đến 07/5/2017)

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 (từ ngày 03/5/2017 đến 07/5/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ tư,
03-05-2017
15:30 Họp góp ý thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ Cơ quan Đại học Huế Cô Tám Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm,
04-05-2017
7:30 Họp Hội đồng nghiệm thu và Hội đồng thanh lý đề tài KHCN cấp Khoa Năm 2016 Theo Quyết định Phòng họp Khoa Du lịch  Chủ tịch Hội đồng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,10-04-2024 …