Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2021 (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021)

Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2021 (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021)

 Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
31-05-2021
07:30 Giao ban đầu tuần

(họp trực tuyến tại: meet.google.com/zqj-ekpm-yow)

 

 

Thầy Hữu Tuấn

 

Họp trực tuyến Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm,
03-06-2021
08:30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế 

(Bố trí ngồi giãn cách, tuân thủ quy định 5K)

 

Thầy Hữu Tuấn

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
14:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Du lịch (lần 1) Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên, Thầy Ngọc, Thầy Chính Phòng họp Trường Du lịch Tổ trưởng Tổ công tác
14:30 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Du lịch Theo danh sách Phòng họp Trường Du lịch Tổ trưởng Tổ công tác
15:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Du lịch (lần 2) Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên, Thầy Ngọc, Thầy Chính Phòng họp Trường Du lịch Tổ trưởng Tổ công tác
15:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt  thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Du lịch Theo danh sách Phòng họp Trường Du lịch Tổ trưởng Tổ công tác
17:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Du lịch (lần 3) Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên, Thầy Ngọc, Thầy Chính Phòng họp Trường Du lịch Tổ trưởng Tổ công tác
15:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Du lịch – Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026

 

Trường Du lịch: Cán bộ chủ chốt của đơn vị Trường Du lịch, số 22 Lâm Hoằng Tổ trưởng Tổ công tác
Thứ sáu,
04-06-2021
07:00 Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học xét tuyển theo phương thức học bạ (Đợt 1) và theo phương thức tuyển sinh riêng

(họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/dhw-apqc-uao)

 

Thầy Hữu Tuấn

 

Họp trực tuyến  Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm,21-03-2024 …