Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 31/5/2022 đến ngày 05/6/2022)

Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 31/5/2022 đến ngày 05/6/2022)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
31-05-2022
08:00 Giám đốc Đại học Huế gặp mặt đại diện các nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế và một số nhà khoa học tiêu biểu.

 

– Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (nếu Trưởng nhóm không dự được thì cử 01 đại diện nhóm đi thay);

– Một số nhà khoa học tiêu biểu (theo Giấy mời).

 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
10:00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Cao học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa 2017, 2018 và 2019 

 

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 793/QĐ-ĐHH ngày 24/5/2022 của Giám đốc Đại học Huế Phòng I.7, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế -Chủ tịch Hội đồng

 

13:30 Họp Ban Giám đốc và các đơn vị thuộc Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Phòng họp Giám đốc Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …