Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2020 (từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2020 (từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ tư,
05-08-2020
14:00 Họp Hội đồng xét chuyển loại hợp đồng lao động Khoa Du lịch – Đại học Huế Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1039/QĐ-ĐHH ngày 23/7/2020 của Giám đốc Đại học Huế Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …