Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 12 năm 2016

Lịch công tác tuần 1 tháng 12 năm 2016

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
05-12-2016
17:30 Họp Ban tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ IV, năm 2017 – Đại diện Ban thường vụ Đoàn;
– Chủ nhiệm CLB Hiến máu nhân đạo.
Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi. Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Huế
Thứ tư,
07-12-2016
8:00 Họp Hộp đồng thanh lý đề tài Khoa học công nghệ cấp Đại học Huế Theo QĐ 1513/QĐ-ĐHH Phòng họp KDL Chủ tịch HĐ
14:00 Tiếp cán bộ, viên chức, lao động và sinh viên Khoa Du lịch theo lịch tiếp dân Phó Khoa trưởng Phòng họp KDL Phó Khoa trưởng
Thứ 5,

08-12-2016

8:00 Họp Chi bộ Khoa Du lịch Đảng viên chi bộ Phòng họp KDL Bí thư Chi bộ
 

 

 

Thứ sáu,
09-12-2016

08:00 Hội nghị giao ban công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất tháng 12/2016 

 

Thầy Trung, thầy Ngọc, cô Vân Ti Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
14:00 Tập huấn công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất tháng 12/2016

 

Thầy Trung, thầy Ngọc,

các Kế toán viên

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Trưởng Ban KHTC

                                                Trần Thị Huyền

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,10-04-2024 …