Trang chủ / Đào tạo / Loại hình đào tạo / Đại học / Chương trình đào tạo / Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Du lịch

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Du lịch

THÔNG BÁO

Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Du lịch

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc mở ngành Du lịch đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy tại Khoa Du lịch – Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định 383/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành Quy định các học phần lý luận chính trị tương đương, thay thế trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế;

Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Du lịch, cụ thể như sau:

 1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
Tên chương trình (Tiếng Việt) DU LỊCH
Tên chương trình (Tiếng Anh) TOURISM
Mã ngành 7810101
Trường cấp bằng Đại học Huế
Đơn vị đào tạo Trường Du lịch – Đại học Huế
Tên gọi văn bằng Cử nhân
Trình độ đào tạo Đại học
Số tín chỉ yêu cầu 122/158 tín chỉ
Hình thức đào tạo Đào tạo chính quy
Thời gian đào tạo 4 năm
Đối tượng tuyển sinh và phương thức tuyển sinh

Thực hiện theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm theo quy định trong quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ hiện hành (của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Huế)

Điều kiện tốt nghiệp

– Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

– Tích lũy số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo.

– Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Đại học Huế.

– Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng-An ninh và Giáo dục thể chất.

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch có năng lực chuyên môn và năng lực công tác tốt, có thể đảm nhiệm các vị trí tại Sở Du lịch, các cơ quan ban ngành quản lý du lịch nhà nước và địa phương; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, quản lý hoạt động du lịch tại các di sản…; các tổ chức chính phủ, phi chính phủ về du lịch; giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về du lịch…

Học tập nâng cao trình độ

Sinh viên sau tốt nghiệp có khả năng học lên các cấp tiếp theo về lĩnh vực du lịch. Đồng thời có khả năng tự học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Chương trình tham khảo khi xây dựng

Chương trình đào tạo ngành Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội; Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), Đại học Văn hoá, Thể thao & Du lịch Thanh Hoá; Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Đặc thù, Đại học Thương Mại; Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ giải trí và tổ chức sự kiện, Đại học Quốc lập Khách sạn và Du lịch Cao Hùng, Đài Loan; Chương trình đào tạo ngành Quản trị Du lịch, Đại học Khon Kaen, Thái Lan.

Thời gian thiết kế hoặc điều chỉnh bản mô tả chương trình đào tạo Tháng 11/2021

 2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; đồng thời có kiến thức chuyên sâu về quản lý và kinh doanh dịch vụ du lịch; đáp ứng yêu cầu công việc của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế…

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Về kiến thức

 M1. Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và khoa học nhân văn;

M2. Nắm vững kiến thức về quản trị doanh nghiệp du lịch, quản lý du lịch thể thao và giải trí, và các loại hình du lịch khác;

M3. Nắm vững kiến thức về văn hóa Việt Nam, kiến thức về quản lý và phát triển du lịch bền vững, kiến thức về quản lý và phát triển điểm đến du lịch;

M4. Có kiến thức chuyên sâu về quản lý tài nguyên du lịch, quản lý nhà nước về du lịch, quản lý hệ thống thông tin du lịch, hiểu và nắm vững các phương pháp thống kê trong du lịch.

2.2.2. Về kỹ năng, thái độ

M5. Có kỹ năng thiết kế và điều hành chương trình du lịch, kỹ năng lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển du lịch; kỹ năng lập và quản lý dự án; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp và hiểu biết tâm lý du khách…

M6. Có khả năng giao tiếp tốt và sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ trong giao tiếp và những nghiệp vụ thương mại cần thiết;

M7. Hình thành các kỹ năng nghiên cứu độc lập trong ngành kinh doanh du lịch – dịch vụ.

2.2.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

M8. Sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch có năng lực chuyên môn và năng lực công tác tốt, có thể đảm nhiệm các vị trí tại Sở Du lịch, các cơ quan ban ngành quản lý du lịch nhà nước và địa phương; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, quản lý hoạt động du lịch tại các di sản…; các tổ chức chính phủ, phi chính phủ về du lịch; giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về du lịch…

2.2.4. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học

M9. Có thể sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp.

M10. Có thể giao tiếp kinh doanh với trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 (hoặc tương đương) trở lên.

3. Chuẩn đầu ra

3.1. Kiến thức

+Kiến thức chung

C1. Có các nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 C2. Có các kiến thức khoa học xã hội, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Du lịch.

 C3. Có các kiến thức khoa học cơ bản như liên quan đến kinh tế, du lịch và quản trị kinh doanh để làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Du lịch.

+Kiến thức chuyên môn

C4. Có các kiến thức chuyên sâu liên quan đến công tác quản lý trong lĩnh vực du lịch như: quản lý tài nguyên du lịch, quản lý nhà nước về du lịch, quản lý du lịch bền vững, hiểu và vận dụng tốt kinh doanh khách sạn, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh lữ hành và các loại hình du lịch trọng điểm và mang tính thời đại như du lịch ẩm thực, du lịch lễ hội sự kiện…

C5. Hiểu sâu về các nguyên tắc và nội dung cơ bản trong hoạt động quản trị một doanh nghiệp du lịch cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh, phục vụ khách du lịch.

C6. Hiểu sâu về các kiến thức bổ trợ đối với ngành du lịch như: quản lý hệ thống thông tin du lịch, kế toán tài chính, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; vận dụng được các kiến thức về phương pháp luận khoa học trong học tập nâng cao trình độ, phát triển tư duy nghề nghiệp và tổ chức, điều hành công việc chuyên môn.

C7. Hiểu sâu phương pháp phân tích, đánh giá các vấn đề phát triển kinh tế du lịch và kinh tế xã hội.

3.2. Kỹ năng

+Kỹ năng chung

C8. Có kỹ năng tốt về thu thập, phân tích và xử lý thông tin; có khả năng đọc hiểu và viết được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh. Và đặc biệt là phải trang bị được các kỹ năng cần thiết trong xử lý tình huống trong từng lĩnh vực kinh doanh thuộc về du lịch như khách sạn, nhà hàng, lữ hành; thường xuyên thực hành, rèn luyện để không ngừng nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

C9. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: chủ động trong công việc đồng thời có khả năng thực hiện công việc nhóm, xây dựng mối quan hệ gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ.

C10. Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp.

C11. Có thể giao tiếp kinh doanh với trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 (hoặc tương đương) trở lên.

C12. Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và quản lý trong công việc; kỹ năng khởi nghiệp, dẫn dắt, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

+Kỹ năng nghề nghiệp

C13. Thực hành tốt các hoạt động cung ứng dịch vụ trong các doanh nghiệp lữ hành và tham quan giải trí.

C14. Thực hành tốt các hoạt động marketing, nhân sự, tài chính trong các doanh nghiệp du lịch.

C15. Kỹ năng hoạch định: có khả năng xây dựng chiến lược phát triển; lập kế hoạch phát triển, xây dựng các chương trình, dự án phát triển du lịch.

C16. Phân tích, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình trong các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác của các doanh nghiệp du lịch.

C17. Có khả năng sử dụng các công cụ để phân tích đánh giá thực tiễn phát triển và các chính sách phát triển về du lịch.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

C18. Tuân thủ quy định của pháp luật: nhận thức đúng đắn và thực hiện các hành vi phù hợp với quy định của pháp luật.

C19. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp: tâm huyết với nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức kỷ luật cao.

C20. Có khát vọng cống hiến vươn lên, có tinh thần phục vụ cộng đồng, tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội.

4. Nội dung chương trình đào tạo

4.1. Cấu trúc chương trình

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 122/158 Tín chỉ (TC)

(Không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

+ Kiến thức giáo dục đại cương: 37 TC

+ Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 85/121 TC, bao gồm:

(1) Kiến thức cơ sở ngành: 30 TC

(2) Kiến thức ngành: 29/65 TC

(3) Kiến thức chuyên ngành: 10 TC

(4) Thực tập, kiến tập: 9 TC

(5) Chuyên đề/ khoá luận (02 chuyên đề tốt nghiệp cuối khoá hoặc Khoá luật tốt nghiệp đại học): 7 TC

4.2. Nội dung đào tạo

4.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 37 tín chỉ

Stt Mã HP Tên học phần Tổng số TC Lý thuyết (LT) Thực hành (TH) Bắt buộc (BB) Tự chọn (TC) Mã HP

tiên quyết

1 DCU1043 Triết học Mác – Lênin 3 45 0 X
2 DCU1022 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 30 0 X
3 DCU1012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 0 X
4 DCU1052 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 X
5 DCU1032 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30 0 X
6 CTT1013 Tin học đại cương 3 45 0 X
7 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 45 0 X
8 Hướng nghiệp 2 15 15 X
9 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 45 0 X
10 DLH3033 Kinh tế vi mô 2 10 20 X
11 DLH3043 Kinh tế vĩ mô 2 10 20 X
12 KSA4032 Quản trị học 3 10 20 X
13 DHNN1013 Ngoại ngữ 1 3 45 0 X
14 DHNN1022 Ngoại ngữ 2 2 30 0 X DHNN1013
15 DHNN1032 Ngoại ngữ 3 2 30 0 X DHNN1022

Tổng:

37

         

 

4.2.2. Kiến thức Giáo dục thể chất

Chương trình đào tạo các học phần về Giáo dục thể chất được tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho hệ đại học.

4.2.3. Kiến thức Giáo dục quốc phòng

Chương trình đào tạo các học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh được tổ chức theo “Quy định Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học” của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hệ đại học.

4.2.4. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

4.2.4.1. Kiến thức cơ sở ngành: 30 tín chỉ

Stt Mã HP Tên học phần Tổng số TC LT TH BB TC Mã HP

tiên quyết

16 DLH4113 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3 15 30 X
17 DLH2072 Tổng quan du lịch 3 15 30 X
18 DLH2063 Kinh tế lượng 3 45 0 X
19 DLH3053 Nguyên lý kế toán 3 15 30 X
20 DLH4403 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 45 0 X
21 MAR3013 Marketing căn bản 3 15 30 X
22 KSA5033 Quản trị nguồn nhân lực du lịch 3 12 33 X KSA4032
  23 KSA2043 Quản trị tài chính du lịch & khách sạn 3 12 33 X KSA4032

DLH3053

DLH4403

24 KSA4013 Ngoại ngữ chuyên ngành 1 3 12 33 X DHNN1013, DHNN1022, DHNN1032
25 KSA4023 Ngoại ngữ chuyên ngành 2 3 12 33 X KSA4013
Tổng: 30          

4.2.4.2. Kiến thức ngành: 29/65 tín chỉ

Stt Mã HP Tên học phần Tổng số TC LT TH BB TC Mã HP

tiên quyết

26 Kinh tế du lịch 2 30 0 X DLH2072
27 DLH3233 Quy hoạch du lịch 2 12 33 X DLH2072
28 MAR2023 Marketing du lịch 3 15 30 X MAR3013
29 KSA4053 Chiến lược kinh doanh du lịch & khách sạn 3 15 30 X KSA4032
30 Quản lý văn hóa với phát triển du lịch 3 15 30 X DLH2072

DLH4113

31 Văn hoá đa quốc gia 2 30 0 X
32 KDL049 Quản lý hệ thống thông tin du lịch 3 18 27 X CTT1013

DLH2072

33 KSA3082 Quản trị chất lượng dịch vụ 2 12 18 X
34 Luật kinh tế 2 30 0 X DHKH1062
35 MAR4192 Lễ tân ngoại giao 2 12 18 X
36 KDL050 Tâm lý du khách 2 12 18 X
37 LHA3073 Hệ thống tuyến điểm du lịch 3 15 30 X DLH2072
38 KDL060 Thiết kế điều hành chương trình du lịch 2 12 18 X
39 Du lịch lễ hội và sự kiện 2  30 0
40 Du lịch ẩm thực 2 12 18 X
41 KSA7342 Quản trị dịch vụ spa và chăm sóc sức khoẻ 2 12 18 X KSA4032
42 Quản lý vận chuyển du lịch 2 12 18 X KSA4032
43 KSA7364 Quản trị khu vui chơi giải trí 2 12 18 X KSA4032
44 KSA1245 Nhập môn quản trị khách sạn 2 12 18 X KSA4032
45 KSA5263 Nhập môn quản trị nhà hàng 2 12 18 X KSA4032
46 KSA3011 Nhập môn quản trị lữ hành 2 12 18 X KSA4032
47 CTT3022 Nhập môn thương mại điện tử 2 11 19 X CTT1013
48 KDL068 Quản trị quan hệ khách hàng 2 12 18 X MAR3013

KSA4032

49 KDL047 Phương pháp nghiên cứu trong du lịch 3 30 0 X
50 Kế toán tài chính 3 X
51 Giao tiếp trong kinh doanh 3 X
52 KSA6233 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 3 10 20 X
53 Văn hoá và du lịch 2 30 0 X DLH2072
Tổng: 29/65          

4.2.4.3. Kiến thức chuyên ngành: 10 tín chỉ

Stt Mã HP Tên học phần Tổng số TC LT TH BB TC Mã HP

tiên quyết

54 DLH2182 Quản lý điểm đến 2 12 18 X DLH2072
55 DLH2192 Quản lý du lịch bền vững 2 10 20 X DLH2072
56 Quản lý tài nguyên du lịch 2 10 20 X DLH2072
57 DLH4122 Quản lý doanh nghiệp du lịch 2 X
58 DLH3012 Lập và quản lý dự án du lịch 2 12 18 X
Tổng: 10          

 4.2.4.4. Thực tập, kiến tập: 9 tín chỉ

Stt Mã HP Tên học phần Tổng số TC LT TH BB TC Mã HP

tiên quyết

59 KSA4012 Thực tập nghiệp vụ 1 3 0 45 X
60 KSA5022 Thực tập nghiệp vụ 2 3 0 45 X
61 KSA6032 Thực tập quản lý 3 0 45 X
Tổng: 9          

 4.2.4.5. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần chuyên môn thay thế: 7 tín chỉ

Stt Mã HP Tên học phần Tổng số TC LT TH BB TC Mã HP

 tiên quyết

    Làm khoá luận 7          
62 KSA8047 Làm khoá luận 7 105 0 X
Học phần thay thế khoá luận (7)
63 KSA8055 Chuyên đề tổng hợp 2 105 0 X
64 MAR8943 Chuyên đề tốt nghiệp 5 105 0 X
Tổng: 7          

 4.3. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

Thời gian Nội dung Số tín chỉ hoàn thành

Năm thứ nhất

Học kỳ 1 Học phần kiến thức giáo dục đại cương và ngoại ngữ 1

Học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh

Học phần Giáo dục thể chất

16

 

Học kỳ 2 Học phần kiến thức giáo dục đại cương (tt) và ngoại ngữ 2

Học phần giáo dục thể chất

16

Năm thứ hai

Học kỳ 3 Học phần kiến thức giáo dục đại cương (tt) và kiến thức cơ sở khối ngành và ngoại ngữ 3

Học phần giáo dục thể chất

16
Học kỳ 4 Học phần kiến thức giáo dục đại cương (tt)

Học phần kiến thức cơ sở khối ngành (tt) và ngoại ngữ chuyên ngành 1 và thực tập nghiệp vụ 1

Học phần giáo dục thể chất

16

Năm thứ ba

Học kỳ 5 Học phần kiến thức giáo dục đại cương (tt)

Học phần kiến thức ngành, thực tập nghiệp vụ 2 và ngoại ngữ chuyên ngành 2

Học phần giáo dục thể chất

16
Học kỳ 6 Học phần cơ sở khối ngành (tt), kiến thức ngành (tt), kiến thức chuyên ngành và thực tập quản lý 19

Năm thứ tư

Học kỳ 7 Học phần kiến thức ngành (tt) và chuyên ngành (tt) 16
Học kỳ 8 Thực hiện khoá luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp 7

 Kế hoạch phân bổ các học phần vào các học kỳ được trình bày chi tiết dưới đây:

Stt Mã HP Tên học phần Tổng số TC BB TC
I Học kỳ I 16 16 0
I.1 Triết học Mác – Lênin 3 3
I.2 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 3
I.3 Hướng nghiệp 2 2
I.4 DHKH1062 Pháp luật đại cương 2 2
I.5 DHNN1013 Ngoại ngữ 1 3 3
I.6 DLH2072 Tổng quan du lịch 3 3
II Học kỳ II 16 16 0
II.1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2
II.2 CTT1013 Tin học đại cương 3 3
II.3 DLH3033 Kinh tế vi mô 3 3
II.4 KSA4032 Quản trị học 3 3
II.5 DHNN1022 Ngoại ngữ 2 2 2
II.6 DLH3053 Nguyên lý kế toán 3 3
III Học kỳ III 16 16 0
III.1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2
III.2 DLH3043 Kinh tế vĩ mô 3 3
III.3 DHNN1032 Ngoại ngữ 3 2 2
  III.4 DLH4113 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3 3
III.5 DLH4403 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 3
III.6 MAR3013 Marketing căn bản 3 3
IV Học kỳ IV 16 16 0
IV.1 CTR1015 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2
IV.2 DLH2063 Kinh tế lượng 3 3
IV.3 KSA4013 Ngoại ngữ chuyên ngành 1 3 3
IV.4 Kinh tế du lịch 2 2
IV.5 MAR2023 Marketing du lịch 3 3
IV.6 KSA4012 Thực tập nghiệp vụ 1 3 3
V Học kỳ V 16/21 8 13
V.1 CTR1053 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2
V.2 KSA5033 Quản trị nguồn nhân lực du lịch 3 3
V.3 KSA4023 Ngoại ngữ chuyên ngành 2 3 3
V.4 Luật kinh tế 2 2
V.5 MAR4192 Lễ tân ngoại giao 2 2
V.6 KDL050 Tâm lý du khách 2 2
V.7 LHA3073 Hệ thống tuyến điểm du lịch 3 3
V.8 KDL060 Thiết kế điều hành chương trình du lịch 2 2
V.9 KSA1245 Nhập môn quản trị khách sạn 2 2
VI Học kỳ VI 19/28 16 12
VI.1 KSA2043 Quản trị tài chính du lịch & khách sạn 3 3
VI.2 DLH3233 Quy hoạch du lịch 2 2
VI.3 Quản lý văn hóa với phát triển du lịch 3 3
VI.4 Văn hoá đa quốc gia 2 2
VI.5 Du lịch ẩm thực 2 2
VI.6 KSA7342 Quản trị dịch vụ spa và chăm sóc sức khoẻ 2 2
VI.7 Quản lý vận chuyển du lịch 2 2
VI.8 KSA7364 Quản trị khu vui chơi giải trí 2 2
VI.9 KDL068 Quản trị quan hệ khách hàng 2 2
VI.10 DLH2182 Quản lý điểm đến 2 2
VI.11 KSA5022 Thực tập nghiệp vụ 2 3 3
VI.12 KSA6032 Thực tập quản lý 3 3
VII Học kỳ VII 16/38 11 27
VII.1 KSA4053 Chiến lược kinh doanh du lịch và khách sạn 3 3
VII.2 KDL049 Quản lý hệ thống thông tin du lịch 3 3
VII.3 KSA3082 Quản trị chất lượng dịch vụ 2 2
VII.4 Du lịch lễ hội và sự kiện 2 2
VII.5 KSA5263 Nhập môn quản trị nhà hàng 2 2
VII.6 KSA3011 Nhập môn quản trị lữ hành 2 2
VII.7 CTT3022 Nhập môn thương mại điện tử 2 2
VII.8 KDL047 Phương pháp nghiên cứu trong du lịch 3 3
VII.9 Kế toán tài chính 3 3
VII.10 Giao tiếp trong kinh doanh 3 3
 VII.11 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 3 3
 VII.12 DLH4122 Văn hóa du lịch 2 2
 VII.13 DLH2192 Quản lý du lịch bền vững 2 2
VII.14 Quản lý tài nguyên du lịch 2 2
VII.15 Quản lý doanh nghiệp du lịch 2 2
VII.16 DLH3012 Lập và quản lý dự án du lịch 2 2
VIII Học kỳ VIII 7 7
Làm khoá luận 7 7
VIII.1 KSA8047 Làm khoá luận 7 7
Học phần thay thế khoá luận (7) (7)
VIII.2 KSA8055 Chuyên đề tổng hợp 2 2
VIII.3 MAR8943 Chuyên đề tốt nghiệp 5 5

 Ghi chú: 

– Tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh không tính chung vào tổng khối lượng tín chỉ toàn khoá.

– Nếu sinh viên không được giao làm khoá luận tốt nghiệp phải làm chuyên đề tốt nghiệp (5 tín chỉ) và theo học chuyên đề liên quan đến du lịch (2 tín chỉ).

4.4. Ma trận quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

4.5. Mô tả vắn tắt các học phần

 1. Học phần 1: TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm những nội dung chính sau: giới thiệu chung về triết học và vai trò của triết học trong đời sống; những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, như: vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, hình thái kinh tế – xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, vấn đề con người.

 1. Học phần 2: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này cung cấp kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy tư bản, các loại hình tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền; quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ phân phối, quan hệ kinh tế đối ngoại. Ngoài ra, học phần cung cấp kiến thức về nội dung, tác dụng của các quy luật kinh tế cơ bản trong nền kinh tế hàng hóa và các vấn đề có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 1. Học phần 3: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trình bày hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học bao gồm: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học, sự hình thành và các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội giai cấp và liên minh công nông trí thức; vấn đề văn hóa và phát huy nguồn lực con người, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 1. Học phần 4: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này giúp cho sinh viên nắm được nội dung cơ bản môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và điều kiện cụ thể của Việt Nam, được thể hiện trong đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Từ đó củng cố lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nâng cao lòng tự hào dân tộc về Đảng, về Bác và có ý thức trách nhiệm cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên cương vị được phân công.

 1. Học phần 5: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm những nội dung cơ bản của lịch sử  Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp cho sinh viên hiểu biết một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về sự ra đời, về sứ mệnh lịch sử, tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng (bằng Cương lĩnh, chiến lược các định hướng lớn về chính sách chủ trương công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, tổ chức quần chúng đấu tranh, bằng hành động tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên…).

 1. Học phần 6: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm 3 tín chỉ sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về thông tin, hệ thống thông tin, máy tính điện tử, hệ đếm, biểu diễn thông tin, hệ điều hành, sử dụng Word, Excel và mạng máy tính.

 1. Học phần 7: TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm 5 chương bao gồm những kiến thức về đại số tuyến tính và giải tích thực sự cần thiết cho việc tiếp cận với các mô hình phân tích quá trình ra quyết định trong kinh tế và quản lý: ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, đạo hàm, vi phân và tích phân hàm số một biến, đạo hàm riêng và vi phân hàm hai biến, các bài toán cực trị, phương trình vi phân và phương trình sai phân. Các nội dung được lựa chọn để đưa vào nội dung dựa trên nhu cầu sử dụng toán học được các nhà kinh tế sử dụng nhiều trong các tài liệu kinh tế học hiện đại. Đó là các công cụ không thể thiếu để phân tích tĩnh so sánh, phân tích động trong kinh tế. Cùng với việc trang bị kiến thức toán học, học phần này còn giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng toán trong phân tích kinh tế, tài chính thông qua các mô hình kinh tế đơn giản.

 1. Học phần 8: HƯỚNG NGHIỆP

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này mang lại cho sinh viên những kiến thức rõ ràng về nghề nghiệp và công việc trong tương lai. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ có các bước chuẩn bị tiếp theo về kiến thức và kỹ năng cần có trong ngành du lịch. Được cung cấp nền tảng kiến thức về ngành nghề ngay từ đầu giúp cho sinh viên chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch học tập cụ thể và áp dụng những kỹ năng cần thiết một cách hiệu quả.

 1. Học phần 9: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này nhằm giới thiệu những kiến thức về pháp luật đại cương, những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật, một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

 1. Học phần 10: KINH TẾ VI MÔ

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm những vấn đề sau: vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp, bản chất của lựa chọn kinh tế, cách thức lựa chọn kinh tế tối ưu thông qua đường giới hạn khả năng sản xuất, ảnh hưởng của các quy luật kinh tế đến lựa chọn; cung cầu và cân bằng thị trường, chuyển dịch trạng thái cân bằng, dư thừa và thiếu hụt thị trường, can thiệp giá của Chính phủ; hàm sản xuất, chi phí sản xuất, nguyên tắc tối ưu hoá lợi nhuận của doanh nghiệp, ứng xử của các doanh nghiệp khi thị trường thay đổi; thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo; thị trường các yếu tố sản xuất. Học phần còn đề cập đến vai trò của Chính phủ trong kinh tế thị trường.

 1. Học phần 11: KINH TẾ VĨ MÔ

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm: đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn; giới thiệu những tư tưởng chính về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và chính sách thương mại.

 1. Học phần 12: QUẢN TRỊ HỌC

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm các vấn đề liên quan đến quản trị: khái niệm và bản chất quản trị; nhà quản trị, môi trường quản trị; các lý thuyết quản trị (cổ điển và hiện đại); các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra. Một số kiến thức mới về quản trị học hiện đại như quản trị thông tin và ra quyết định, quản trị đổi mới, quản trị xung đột, quản trị rủi ro và cơ hội của doanh nghiệp.

 1. Học phần 13: NGOẠI NGỮ 1

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này là cung cấp cho sinh viên những hoạt động để rèn luyện 4 kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, và viết ở dạng cơ bản. Với 10 bài của học phần tiếng Anh cơ bản, sinh viên không những được thực hành 4 kỹ năng qua các dạng bài tập phong phú mà còn được tập trung rèn luyện phần ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cơ bản.

 1. Học phần 14: NGOẠI NGỮ 2

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:               

Học phần này cung cấp cho sinh viên những hoạt động để rèn luyện 4 kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, và viết ở dạng cơ bản và được phát triển, nâng cao từ học phần tiếng Anh cơ bản 1. Với 6 bài của học phần tiếng Anh cơ bản 2, sinh viên không những được thực hành 4 kỹ năng qua các dạng bài tập phong phú mà còn được tập trung rèn luyện phần ngữ âm. Phần ngữ pháp được lồng ghép qua các dạng bài tập sử dụng các thì, các cấu trúc cơ bản của tiếng Anh. 

 1. Học phần 15: NGOẠI NGỮ 3

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những hoạt động để rèn luyện 4 kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, và viết ở dạng cơ bản và nâng cao. Với 6 bài của học phần tiếng Anh cơ bản 3, sinh viên không những được thực hành 4 kỹ năng qua các dạng bài tập phong phú mà còn được tập trung rèn luyện phần ngữ âm. Phần ngữ pháp được lồng ghép qua các bài đọc, dạng bài tập sử dụng các thì cơ bản của tiếng Anh, động từ khiếm khuyết, các loại câu đơn và câu phức trong Tiếng Anh, các dạng câu chủ động và bị động, câu điều kiện.

 1. Học phần 16: CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này khai thác giản lược có chủ đích giáo trình “Cơ sở văn hoá Việt Nam” và một số giáo trình khác hiện được giảng dạy ở nhiều trường đại học trong nước nhằm tránh đi sâu vào lý thuyết hệ thống và nghiên cứu triệt để nền tảng văn hoá (thường dành cho sinh viên chuyên ngành Văn hoá học) cũng như một tiếp cận dàn trải, ngẫu nhiên các chủ đề văn hoá. Những chủ đề đề cập và thảo luận trong môn học, cũng chính là những vấn đề quan tâm của khách du lịch khi đến một đất nước khác. Do đó, học phần cố gắng trang bị cho sinh viên những kiến thức thiết yếu khả dĩ ứng đối với những đòi hỏi của khách và của ngành. Do văn hoá là một lĩnh vực rộng, học phần chỉ cung cấp phương pháp và chỉ dẫn nguồn tài liệu; sự tìm cầu và đầu tư của người học là không thể thiếu, hơn nữa do nền tảng và mối quan tâm khác nhau, mỗi cá nhân sẽ tự xây dựng hiểu biết văn hoá cho riêng mình.

 1. Học phần 17: TỔNG QUAN DU LỊCH

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm những kiến thức tổng quát về du lịch và kinh tế học du lịch, cung và cầu trong du lịch, hệ thống quản lý du lịch, tác động ảnh hưởng của du lịch,… Mặt khác, nó còn cung cấp cho người học phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh trong du lịch, tính toán được các thông số một cách chính xác nhằm dựa vào đó thực hiện việc kinh doanh du lịch có hiệu quả.

 1. Học phần 18: KINH TẾ LƯỢNG

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

 Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sau: các vấn đề cơ bản về kinh tế lượng: khái niệm và phương pháp luận của học phần; thông qua việc xây dựng mô hình hồi quy, sử dụng các công cụ để ước lượng các mối quan hệ kinh tế, kiểm định giả thiết về các mối quan hệ; phát hiện, nắm rõ bản chất, nguyên nhân và cách khắc phục các hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai của sai số thay đổi, hiện tượng tự tương quan; nắm rõ các thuộc tính của một mô hình tốt, nhận biết các dạng sai lầm chỉ định và kiểm định những sai lầm chỉ định của mô hình, trên cơ sở đó, tìm ra những cách khắc phục khi mô hình mắc những sai lầm chỉ định; sử dụng một số phần mềm chuyên dụng về thống kê và kinh tế lượng để thực hiện các bài toán kinh tế lượng: EVIEWS, SPSS.

 1. Học phần 19: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Số TC: 3

Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sau: các vấn đề cơ bản về nguyên lý kế toán: đối tượng, phương pháp và các phương tiện kế toán; hệ thống tài khoản kế toán hiện hành; sự vận dụng các nguyên tắc thông lệ kế toán được thừa nhận chung; các báo cáo kế toán theo chế độ hiện hành.

 1. Học phần 20: THỐNG KÊ KINH DOANH VÀ KINH TẾ

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sau: những vấn đề chung về thống kê học: các kiến thức cơ bản về thống kê và quá trình nghiên cứu thống kê; hệ thống các phương pháp điều tra thống kê bao gồm việc thu thập thông tin ban đầu về các hiện tượng kinh tế – xã hội và việc xử lý các thông tin đã thu thập; các phương pháp phân tích kinh tế – xã hội làm cơ sở cho dự đoán các mức độ của hiện tượng trong tương lai nhằm giúp cho các quyết định trong quản lý kinh tế.

 1. Học phần 21: MARKETING CĂN BẢN

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn bản về những nguyên lý Marketing và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như: hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; môi trường marketing và thị trường các doanh nghiệp; nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng; phương pháp luận nghiên cứu marketing và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường, gồm: các chiến lược thị trường, các chính sách marketing căn bản và tổ chức quản trị marketing của doanh nghiệp.

 1. Học phần 22: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nhân sự trong tổ chức, chiến lược của tổ chức và quản lý nhân sự, cơ sở luật pháp về nhân sự, tuyển chọn và bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nhân lực, thù lao và các phúc lợi dịch vụ cho người lao động, các quan hệ lao động và những vấn đề có liên quan.

 1. Học phần 23: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DU LỊCH & KHÁCH SẠN

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này sẽ trình bày tổng quát các nội dung chính trong quản trị tài chính, kịp thời phản ánh các vấn đề phát triển lý luận và các xu hướng mới trong quản trị tài chính. Vận dụng vào thực tiễn các nội dung chính trong quản trị tài chính trong điều kiện của Việt Nam. Học phần này cũng trang bị cho người học những kiến thức học thuật cũng như việc thực hành một số nội dung cơ bản trên cơ sở sử dụng máy tính và biết cách vận dụng các kiến thức này trong công tác thực tiễn ở các lĩnh vực chủ yếu về quản trị tài chính.

 1. Học phần 24: NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH 1

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về lĩnh vực dịch vụ du lịch như vận chuyển du lịch, lưu trú, nhà hàng, khách sạn, hoạt động lữ hành… Ngoài ra, học phần cũng giới thiệu cho sinh viên ngành du lịch các kỹ năng viết đơn xin việc, làm quen với các dạng văn bản chuyên ngành bằng tiếng Anh.

 1. Học phần 25: NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH 2

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành du lịch bằng tiếng Anh thông qua các chủ đề về các điểm đến du lịch trên thế giới, điều hành và quản lý lữ hành, động cơ của khách du lịch, giao dịch và thanh toán quốc tế, các hoạt động marketing và chiêu thị, kinh doanh và đặt trước các dịch vụ.

 1. Học phần 26: KINH TẾ DU LỊCH

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này thuộc lĩnh vực nghiên cứu các vấn đề cơ bản của du lịch. Nội dung của học phần bao gồm những kiến thức tổng quát về kinh tế học du lịch, cung và cầu trong du lịch, tác động kinh tế của du lịch… Mặt khác, nó còn cung cấp cho người học phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh trong du lịch, tính toán được các thông số một cách chính xác nhằm dựa vào đó thực hiện việc kinh doanh du lịch có hiệu quả.

 1. Học phần 27: QUY HOẠCH DU LỊCH

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như sau: các kiến thức tổng quan về quy hoạch du lịch như: các khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu… trong quy hoạch du lịch; phân vùng du lịch và các hệ thống phân vị vùng trong du lịch; quy trình và nội dung để thực hiện một dự án quy hoạch du lịch; các kỹ thuật trong xây dựng quy hoạch du lịch; các vấn đề liên quan đến quy hoạch phát triển du lịch.

 1. Học phần 28: MARKETING DU LỊCH

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sau: nguyên lý và quan điểm marketing hiện đại trong kinh doanh dịch vụ; các công cụ marketing.mix mở rộng trong du lịch dịch vụ; hành vi người tiêu dùng và quá trình quyết định của du khách; thiết kế sản phẩm du lịch, chất lượng sản phẩm và thương hiệu du lịch; các quan điểm và phương pháp, khó khăn và thách thức trong định giá dịch vụ du lịch; phương pháp và ứng dụng các công cụ truyền thông trong giao tiếp marketing mix; marketing điểm đến, định vị và xây dựng hình ảnh điểm đến; tiếp thị quan hệ; ứng dụng công nghệ thông tin trong marketing du lịch.

 1. Học phần 29: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DU LỊCH & KHÁCH SẠN

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm những nội dung cơ bản sau: khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược, giúp sinh viên có được những kiến thức cần thiết để có thể bắt đầu nghiên cứu các chương tiếp theo; nội dung và kỹ thuật phân tích đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc phân tích và hoạch định chiến lược; sứ mạng và mục tiêu mà một tổ chức theo đuổi; những kỹ thuật phân tích và xây dựng các chiến lược kinh doanh; các vấn đề liên quan công tác triển khai và kiểm soát chiến lược của doanh nghiệp.

 1. Học phần 30: QUẢN LÝ VĂN HOÁ VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

 – Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm những nội dung: lý thuyết về di sản văn hoá và du lịch di sản; nguyên tắc và nội dung quản lý di sản văn hoá với phát triển du lịch; quy trình tổ chức và quản lý di sản văn hoá với phát triển du lịch; thuyết minh di sản và quảng bá du lịch di sản.

 1. Học phần 31: VĂN HOÁ ĐA QUỐC GIA

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này giới thiệu có hệ thống tiến trình lịch sử văn hoá, triết học, tính cách văn hóa, đặc điểm văn hoá giáo tiếp và thành tựu cơ bản của các nền văn hóa phương Đông tiêu biểu như các nước ASEAN (Đông Nam Á), Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc (Đông Bắc Á), Ấn Độ và các nước Nam Á, khối Arập – Trung Đông và khối Âu-Mỹ. Với khối kiến thức này, sinh viên có thể tự so sánh với trường hợp văn hoá Việt Nam với thế giới, rút ra được những đặc trưng, quy luật tiêu biểu, đồng thời đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực của từng nền văn hoá cụ thể.

 1. Học phần 32: QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN DU LỊCH

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

 Học phần này bao gồm những nội dung sau: giới thiệu tổng quan về công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và công nghệ sử dụng trong quản lý; giới thiệu một số mô hình, công cụ trong quản trị hệ thống thông tin; trình bày một số ứng dụng của công nghệ thông tin trong quản lý thông tin du lịch.

 1. Học phần 33: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm các khái niệm cơ bản về chất lượng dịch vụ; những lý thuyết về quản trị chất lượng áp dụng trong nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là các doanh nghiệp dịch vụ du lịch; các biện pháp và các công cụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản trị; giới thiệu ISO – 9000 và áp dụng ISO – 9000 vào các doanh nghiệp hiện nay.

 1. Học phần 34: LUẬT KINH TẾ

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này nhằm giới thiệu những kiến thức lý luận chung về luật kinh tế, những vấn đề cơ bản về các loại hình doanh nghiệp; hộ kinh doanh; hợp tác xã; pháp luật hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại; giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và phá sản theo pháp luật Việt Nam…

 1. Học phần 35: LỄ TÂN NGOẠI GIAO

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các nội dung cơ bản sau: khái niệm về lễ tân ngoại giao – công tác nghiệp vụ ngoại giao; lễ tân ngoại giao – sự ra đời và phát triển. Vai trò, tính chất, nguyên tắc và những yêu cầu của công tác lễ tân ngoại giao; nội dung công tác lễ tân ngoại giao (thiết lập mối quan hệ, cách thức tiệc ngoại giao, phép lịch sự xã giao trong ngoại giao….).

 1. Học phần 36: TÂM LÝ DU KHÁCH

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sau đây: các phương pháp nghiên cứu tâm lý học; các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực tâm lý học và tâm lý khách du lịch; các đặc điểm tâm lý của khách du lịch trên thế giới; lý luận cơ bản về giao tiếp; các kỹ năng giao tiếp quan trọng; đoán biết tính cách giữa người đang giao tiếp thông qua các nhận biết bên ngoài như tác phong, cử chỉ, dáng đi, khuôn mặt, chữ viết…; các hoạt động giao tiếp trong xã hội; nghệ thuật đàm phán, nghệ thuật xã giao trong các cuộc họp.

 1. Học phần 37: HỆ THỐNG TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản sau: sinh viên có thể hiểu biết được các tuyến du lịch, lộ trình của các tuyến trong ba miền Bắc, Trung, Nam; giúp sinh viên có được kiến thức các điểm du lịch để thiết kế các tua, tuyến du lịch phù hợp trong hoạt động kinh doanh du lịch.

 1. Học phần 38: THIẾT KẾ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sau: cung cấp cho sinh viên kỹ năng quản lý tour; thiết kế và điều hành một tour trong nước và quốc tế một cách khoa học và kinh tế.

 1. Học phần 39: DU LỊCH LỄ HỘI VÀ SỰ KIỆN

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này gồm 6 chương, giới thiệu về các vấn đề trong quản trị và điều phối sự kiện như quản trị dự án cho sự kiện; kiểm soát và ngân sách cho sự kiện; quản trị rủi ro và vấn đề pháp lý; công tác hậu cần và chuẩn bị cho sự kiện; phương pháp đánh giá và nghiên cứu sự kiện. Qua đó, học phần giúp sinh viên xây dựng những kỹ năng cơ bản trong quản lý và điều phối sự kiện và vận dụng chúng vào thực tiễn một cách linh hoạt.

 1. Học phần 40: DU LỊCH ẨM THỰC

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này sẽ đề cập đến các giá trị của văn hóa ẩm thực; mối quan hệ giữa ẩm thực và du lịch, các chiến lược phát triển du lịch ẩm thực.

 1. Học phần 41: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ SPA VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm các vấn đề: khái niệm về quản trị dịch vụ spa và chăm sóc sức khỏe; lập kế hoạch phát triển dịch vụ spa và chăm sóc sức khỏe; quản lí nhân sự trong spa chăm sóc sức khỏe; phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe; xử lí một số tình huống cụ thể.

 1. Học phần 42: QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN DU LỊCH

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản trị quá trình tổ chức vận chuyển hành khách nói chung và vận chuyển khách du lịch nói riêng. Để làm cơ sở cho kiến thức chính, học phần cũng giới thiệu một số kiến thức có liên quan nh­ư phương tiện vận chuyển và các chỉ tiêu đánh giá phương tiện, các điều kiện khai thác phương tiện vận chuyển, hoạt động lữ hành và các chương trình du lịch trọn gói.

 1. Học phần 43: QUẢN TRỊ KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm các vấn đề: tổng quan về khu vui chơi giải trí; hoạch định kiến trúc, cảnh quan, trang trí nội thất cho khu vui chơi giải trí; xây dựng các hoạt động dịch vụ và phục vụ khách hàng; tổ chức quản lý và vận hành khu chơi giải trí; xây dựng các chương trình phát triển và quản lý thương hiệu cho khu vui chơi giải trí.

 1. Học phần 44: NHẬP MÔN QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này sẽ đề cập đến các vấn đề trọng tâm của ngành kinh doanh khách sạn dưới góc độ quản lý: đặc điểm của ngành kinh doanh khách sạn; những hoạt động chủ yếu trong kinh doanh khách sạn; các xu hướng phát triển trong kinh doanh khách sạn; các công cụ quản lý và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong kinh doanh khách sạn.

 1. Học phần 45: NHẬP MÔN QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này sẽ đề cập đến các vấn đề trọng tâm của ngành kinh doanh nhà hàng dưới góc độ quản lý: đặc điểm của ngành kinh doanh nhà hàng, những hoạt động chủ yếu trong kinh doanh nhà hàng, các xu hướng phát triển trong kinh doanh nhà hàng, các công cụ quản lý và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong kinh doanh nhà hàng.

 1. Học phần 46: NHẬP MÔN QUẢN TRỊ LỮ HÀNH

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sau: kiến thức về hoạt động du lịch trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam; những vấn đề cơ bản về kinh doanh lữ hành quốc tế nói chung và kinh doanh lữ hành Việt Nam nói riêng; nghệ thuật thương lượng với các nhà cung cấp sản phẩm du lịch, cách soạn thảo hợp đồng kinh tế; cách thức thiết kế chương trình du lịch (cách tính giá thành, giá bán), thực hiện và phương pháp tổ chức một tour du lịch; kiến thức, kỹ năng cần thiết về quảng bá, cách thức bán và hoạt động kinh doanh khác.

 1. Học phần 47: NHẬP MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

– Số TC: 2

Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này bao gồm các nội dung chính như sau: khái niệm về thương mại điện tử, các giao dịch kinh doanh điện tử và yếu tố cấu thành thương mại điện tử; lợi ích của thương mại điện tử và các điều kiện triển khai thương mại điện tử; những nội dung cơ bản của thương mại điện tử bao gồm: thị trường; giới thiệu và quảng bá sản phẩm; phân phối sản phẩm và hình thức thanh toán; các vấn đề về an toàn thông tin cho thương mại điện tử và kỷ thuật an toàn cho thương mại điện tử; thương mại điện tử ở Việt Nam: các vấn đề chung và triển khai.

 1. Học phần 48: QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Số TC: 2

Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này nhằm phát triển các kiến thức cơ bản về việc tổ chức và điều hành các hoạt động quản trị thông tin khách hàng và mối quan hệ giữa tổ chức với khách hàng. Cụ thể, học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vai trò và tầm quan trọng của quản trị quan hệ khách hàng, chiến lược quan hệ khách hàng, quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng, quản trị xung đột và duy trì sự hài lòng của khách hàng. Học phần cũng cung cấp kiến thức về kiểm tra đánh giá và điều chỉnh hoạt động quản trị quan hệ khách hàng.

 1. Học phần 49: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG DU LỊCH

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sau: những vấn đề chung về phương pháp nghiên cứu khoa học; xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu; xác định vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, khung lý thuyết nghiên cứu; phương pháp thu thập và xử lý số liệu: định lượng và định tính trong nghiên cứu du lịch; viết báo cáo.

 1. 50. Học phần 50: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sau: nhắc lại các kiến thức cơ bản về kế toán; công tác kế toán trong các doanh nghiệp; các báo cáo kế toán theo chế độ kế toán hiện hành.

 1. Học phần 51: GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này tập trung vào các kỹ năng liên quan đến giao tiếp và tương tác xã hội, từ các tình huống giao tiếp hàng ngày đến những tình huống đặc biệt, chuyên nghiệp. Học phần tập trung trang bị cho sinh viên kỹ năng “mềm” – một trong những hành trang quan trọng sau khi ra trường.

 1. Học phần 52: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sau: giới thiệu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tinh gọn; xây dựng và phát triển ý tưởng sáng tạo; khám phá và phát triển khách hàng; kiểm chứng ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng mô hình kinh doanh; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

 1. Học phần 53: VĂN HOÁ VÀ DU LỊCH

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này là cách tiếp cận vai trò và giá trị của văn hoá dưới góc độ kinh doanh du lịch và sản phẩm du lịch trong vỏ bọc văn hoá. Khác với những người làm văn hoá, đối tượng văn hoá tự thân nó đã có sức hấp dẫn, nên không cần thiết phải “tự bán” mình. Chính công chúng, nhờ vào sự giúp đỡ (hoặc không) của người làm văn hoá, phải tự nỗ lực tiếp cận với các giá trị văn hoá đó. Nhưng đối với người làm du lịch, đối tượng văn hoá chỉ hấp dẫn, nếu nó bán được. Chính “Cung văn hoá” do đó phải tự tìm đến “Cầu văn hoá”. Về mặt phương pháp luận hành động, cần phải có một chiến lược tam nguyên bao hàm đồng thời ba nhu cầu cấp thiết cấu trúc nên ngành du lịch văn hoá: bảo tồn di sản, dân chủ hoá nền văn hoá (trung gian văn hoá, chính sách giá…), khai thác văn hoá như nguồn lực kinh tế để phát triển địa phương. Học phần trang bị cho sinh viên phương pháp luận và phương pháp tự nghiên cứu, sự lĩnh hội các kiến thức văn hoá đại cương (di tích lịch sử, phong tục tập quán, văn hoá lễ hội…) sẽ phụ thuộc vào đầu tư cá nhân của người học thông qua các bài tập, thảo luận dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

 1. Học phần 54: QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sau đây: khả năng nhận biết phân tích các vấn đề về môi trường du lịch và phát triển du lịch ở phạm vi điểm đến của một địa phương quốc gia và vùng lãnh thổ, trên cơ sở đó tham gia tích cực vào quá trình thiết kế sản phẩm, hoạch định chiến lược phát triển và quảng bá điểm đến một cách có hiệu quả trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế về du lịch và cạnh tranh ngày càng gia tăng.

 1. Học phần 55: QUẢN LÝ DU LỊCH BỀN VỮNG

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản sau: quan hệ giữa môi trường và du lịch; khái niệm và các nguyên lý của du lịch bền vững; lợi ịch, cơ hội và thách thức của phát triển du lịch bền vững; phương pháp đánh giá du lịch bền vững.

 1. Học phần 56: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN DU LỊCH

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học những nội dung cơ bản sau: khái quát về tài nguyên du lịch; tài nguyên du lịch tự nhiên; tài nguyên du lịch nhân văn; khai thác tài nguyên du lịch các vùng du lịch Việt Nam; bảo vệ tài nguyên du lịch.

 1. Học phần 57: QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DU LỊCH

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này giúp người học hiểu rõ về doanh nghiệp, nắm được bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh. Vai trò của hệ thống kinh doanh đối với sự phát triển của các doanh nghiệp du lịch. Hiểu tổng quát về quản trị, kế hoạch hóa, lãnh đạo, chức năng kiểm tra. Các vấn đề về quản trị marketing, quản trị nhân sự, quản lý cung ứng, chất lượng và lập kế hoạch kinh doanh đối với một doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

 1. Học phần 58: LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN DU LỊCH

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nội dung của dự án đầu tư trong du lịch, xu hướng đầu tư trong du lịch và những vấn đề về quản lý nhà nước liên quan đến dự án đầu tư du lịch. Sinh viên sẽ được tiếp cận với các vấn đề thực tế trong việc lập và quản lý dự án du lịch thông qua bài tập thực tế, nghiên cứu thực địa và bài tập thực hành trên một phần mềm quản trị dự án.

 1. Học phần 59: THỰC TẬP NGHIỆP VỤ 1

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này sẽ được thực hiện tại doanh nghiệp kinh doanh khách sạn – nhà hàng  để rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp thông qua các hoạt động cụ thể tại các khách sạn – nhà hàng như được bố trí với các phần việc: đón khách, phục vụ bàn, quy trình phục vụ tại nhà hàng, nghiệp vụ buồng,… đồng thời quan sát cơ sở vật chất của các khách sạn, nhà hàng và bếp. Sinh viên sẽ tham gia vào công việc thực tế tại doanh nghiệp theo sự phân công của bộ phận quản lý trực tiếp.

 1. Học phần 60: THỰC TẬP NGHIỆP VỤ 2

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này sẽ được thực hiện tại doanh nghiệp kinh doanh lữ hành để giúp sinh viên rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp thông các các hoạt động cụ thể tại các công ty lữ hành như: phụ tour, tham gia thiết kế tour, tham gia điều phối tour,…

 1. Học phần 61: THỰC TẬP QUẢN LÝ

– Số TC: 3

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này sẽ được thực hiện tại doanh nghiệp với các phần việc: quan sát các công việc quản lý tại các bộ phận nghiệp vụ hoặc các bộ phận hành chính như kinh doanh, nhân sự, kế toán… của các công ty kinh doanh du lịch. Sau khi quan sát, sinh viên tiếp tục thực hiện một số các công việc hay nhiệm vụ được những người quản lý tại các bộ phận thực tập trên giao phó.

 1. Học phần 62: KHOÁ LUẬN

– Số TC: 7

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này yêu cầu sinh viên thực hiện các nghiên cứu về một số các vấn đề của các doanh nghiệp khách sạn hoặc các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú. Trong đó, một số nội dung sinh viên cần thực hiện: giới thiệu về doanh nghiệp, tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích vấn đề nghiên cứu liên quan đến doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp giúp giải quyết các vấn đề còn tồn tại tại doanh nghiệp.

 1. Học phần 63: CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP

– Số TC: 2

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này yêu cầu sinh viên thực hiện các nghiên cứu về một số các vấn đề của các doanh nghiệp khách sạn hoặc các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú. Trong đó, một số nội dung sinh viên cần thực hiện: giới thiệu về doanh nghiệp, tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích vấn đề nghiên cứu liên quan đến doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp giúp giải quyết các vấn đề còn tồn tại tại doanh nghiệp.

 1. Học phần 64: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

– Số TC: 5

– Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này giúp sinh viên hiểu được hoạt động marketing du lịch thực tế tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Việt Nam hiện nay. Qua đó, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và những rủi ro trong quá trình kinh doanh du lịch cũng như quá trình thiết kế chiến lược marketing cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

 5. Đề cương chi tiết các học phần

Thực hiện theo Quyết định số 180/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc mở ngành Du lịch đào tạo trình độ đại học.

6. Đối sánh với các chương trình đào tạo

    *  Chương trình đào tạo trong nước

STT Nội dung CTĐT ngành Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội CTĐT ngành Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch), Đại học Văn hoá, Thể thao & Du lịch Thanh Hoá CTĐT ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Đặc thù, Đại học Thương Mại
1 Thời gian đào tạo 4 năm 4 năm 4 năm
2 Số tín chỉ 136 126 130
3 Danh mục các học phần 1. Kinh tế chính trị Mác-Lênin 1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
2. Triết học Mác-Lênin 2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh
4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 5. Đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam 5. Pháp luật đại cương
6. Cơ sở văn hoá Việt Nam 6. Cơ sở Văn hoá Việt Nam 6. Tiếng Anh 1
7. Nghi thức xã hội 7. Pháp luật đại cương 7. Tiếng Anh 2
8. Pháp luật đại cương 8. Phương pháp nghiên cứu khoa học 8. Tiếng Anh 3
9. Phương pháp nghiên cứu khoa học 9. Tâm lý học đại cương 9. Tiếng Anh 4
10. Các nền văn minh thế giới 10. Mỹ học đại cương 10. Phương pháp nghiên cứu khoa học
11. Tiến trình lịch sử Việt Nam 11. Lịch sử văn minh thế giới 11. Thực tập nhận thức nghề nghiệp
12. Tiếng Anh du lịch 12. Tiếng Anh 1 12. Toán cao cấp 1
13. Tiếng Hàn 13. Tiếng Anh 2 13. Kinh tế thương mại 1
14. Tiếng Nhật 14. Tin học đại cương 14. Xã hội học đại cương
15. Tiếng Trung 15. Dân tộc học đại cương 15. Kinh tế môi trường
16. Tin học ứng dụng trong du lịch 16. Văn hoá các dân tộc Việt Nam 16. Quản trị học
17. Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam 17. Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam 17. Thương mại điện tử căn bản
18. Kinh tế học vi mô 18. Văn hoá dân gian 18. Tổng quan du lịch
19. Môi trường và phát triển 19. Làng xã Việt Nam 19. Cơ sở văn hoá Việt Nam
20. Xác xuất thống kê 20. Khu vực học 20. Thực tập nghiệp vụ dịch vụ du lịch và lữ hành
21. Nhập môn du lịch 21. Quản lý Nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch 21. Văn hoá du lịch
22. Địa lý du lịch 22. Tiếng Việt thực hành 22. Tâm lý quản trị kinh doanh
23. Tham quan tuyến điểm du lịch 23. Kỹ năng giao tiếp 23. Du lịch bền vững
24. Giao tiếp trong du lịch 24. Tiến trình lịch sử Việt Nam 24. Tiếng Anh 5
25. Thực tập cơ sở ngành 25. Thể chế chính trị đương đại 25. Quản lý điểm đến du lịch
26. Tổ chức sự kiện 26. Kinh tế Việt Nam 26. Kinh tế học
27. Kỹ năng sơ cấp cứu 27. Nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam 27. Quản trị dịch vụ
28. Luật du lịch 28. Văn học Việt Nam 28. Quản trị chất lượng dịch vụ
29. Tâm lý du khách và hành vi tiêu dùng du lịch 29. Giao lưu văn hoá quốc tế 29. Marketing du lịch
30. Các dân tộc Việt Nam 30. Tổ chức sự kiện 30. Kinh tế du lịch
31. Di tích và danh thắng Việt Nam 31. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam 31. Quản trị sự kiện
32. Phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam 32. Tổng quan du lịch 32. Tài nguyên du lịch
33. Tổng quan di sản thế giới 33. Địa lý du lịch 33. Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành
34. Giới thiệu âm nhạc Việt Nam 34. Tâm lý khách du lịch 34. Hướng dẫn du lịch
35. Giới thiệu mỹ thuật Việt Nam 35. Di tích và danh thắng Việt Nam 35. Thực tập quản trị tác nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành
36. Hướng dẫn du lịch 36. Tuyến điểm du lịch Việt Nam 36. Quản trị khu nghỉ dưỡng
37. Thiết kế chương trình du lịch 37. Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1 37. Quản trị nhà hàng và quầy bar
38. Tuyến điểm du lịch Việt Nam 38. Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2 38. Quản trị trang thiết bị khách sạn
39. Thực hành hướng dẫn tham quan tại điểm 39. Thiết kế và điều hành tour 39. Quản trị lễ tân khách sạn
40. Thực hành hướng dẫn du lịch trên tuyến 40. Kỹ năng hoạt náo trong du lịch 40. Quản trị thực phẩm và đồ uống
41. Thực hành hướng dẫn du lịch chuyên biệt 41. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1 41. Nhập môn tài chính – tiền tệ
42. Điều hành chương trình du lịch 42. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2 42. Thực tập nghề nghiệp
43. Nghiệp vụ trưởng đoàn du lịch 43. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 43. Khoá luận tốt nghiệp/ Chuyên đề tốt nghiệp
44. Tư vấn và bán sản phẩm du lịch 44. Thực tế du lịch 1
45. Marketing du lịch 45. Thực tế du lịch 2
46. Thương mại điện tử trong du lịch 46. Thực tập nghề cuối khoá
47. Du lịch có trách nhiệm 47. Quản trị kinh doanh lữ hành
48. Du lịch sinh thái 48. Marketing du lịch
49. Du lịch tâm linh 49. Du lịch sinh thái
50. Chuyên đề du lịch mạo hiểm 50. Tiền tệ và thanh toán quốc tế
51. Chuyên đề du lịch outbound 51. Văn hoá ẩm thực Việt nam
52. Chuyên đề khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch 52. Khoá luận tốt nghiệp/ Chuyên đề tốt nghiệp
53. Khoá luận tốt nghiệp/ Chuyên đề tốt nghiệp
54. Thực tập doanh nghiệp

*Chương trình đào tạo nước ngoài

STT Nội dung CTĐT ngành Quản trị dịch vụ giải trí và tổ chức sự kiện, Đại học Quốc lập Khách sạn và Du lịch Cao Hùng, Đài Loan CTĐT ngành Quản trị Du lịch, Đại học Khon Kaen, Thái Lan
1 Thời gian đào tạo 4 năm 4 năm
2 Số tín chỉ 128 129
3 Danh mục các học phần 1. Tiếng Anh (đọc, viết) 1 1. Ngoại ngữ 1
2. Tiếng Anh (đọc, viết) 2 2. Kỹ năng đọc và viết
3. Tiếng Anh (nghe, nói) 1 3. Thẩm mỹ cho cuộc sống
4. Tiếng Anh (nghe, nói) 2 4. Yếu tố của sức khoẻ
5. Tiếng Anh (nghe, nói) 3 5. Năng lực thông tin
6. Đánh giá văn học Trung Quốc 6. Nguyên tắc quản lý
7. Kỹ năng đọc và viết 7. Ngoại ngữ 2
8. Viết chữ Hán 8. Tiếng Anh chuyên ngành
9. Kinh tế và đời sống 9. Chủ nghĩa đa văn hoá
10. Tổng quan về khoa học xã hội 10. Nghiên cứu toàn cầu hoá
11. Tổng quan về xã hội và pháp luật 11. Nghiên cứu ứng dụng để giải quyết vấn đề
12. Tâm lý xã hội 12. Tổng quan quản lý du lịch
13. Truyền thông văn học 13. Nguyên lý kế toán
14. Pháp luật và đời sống 14. Kinh tế kinh doanh
15.Tin học cơ bản 1 15. Nguyên tắc tiếp thị
16. Tin học cơ bản 2 16. Nghệ thuật giao tiếp quốc tế cho du lịch
17. Nguyên lý thống kê 17. Logistic trong du lịch
18. Tổng quan du lịch 18. Hành vi du khách
19. Quản trị học 19.Nguyên tắc và thực hành hướng dẫn du lịch
20. Ẩm thực 20. Quản lý du lịch bền vững
21. Thư giãn và giải trí 21. Đạo đức nghề nghiệp và luật du lịch
22. Quản lý dịch vụ 22. Công nghệ thông tin truyền thông trong du lịch
23. Kinh tế học 23. Chiến lược tiếp thị trong

du lịch

24. Nghi thức quốc tế 24. Phương pháp nghiên cứu trong du lịch
25. Giáo dục học 25. Đổi mới công nghệ và quản lý hoạt động trong du lịch
26. Giải trí quốc tế 26. Phát triển và lập kế hoạch điểm đến du lịch
27. Nguyên lý kế toán 27. Quản lý nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch
28. Hành vi khách hàng 28. Hợp tác giáo  dục trong du lịch
29. Thực hành phiên dịch 29. Hội thảo về giáo dục thực tập và hợp tác
30. Lập và quản lý dự án 30. Quản lý bảo tàng
31. Du lịch sinh thái 31. Quản lý vườn quốc gia
32. Tâm lý học trò chơi 32. Quản lý hàng không
33. Đào tạo năng lực ngôn ngữ Trung Quốc 33. Quản lý sân bay
34. Ngoại ngữ thứ 2 (1) 34. Quản lý tuyến hành trình
35. Ngoại ngữ thứ 2 (2) 35. Doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp trong du lịch
36. Lịch sử và văn hoá 36. Du lịch Niche
37. Thẩm mỹ học 37. Meeting Incentive Convention and Exhibition Tourism
38. Âm nhạc thế giới 38. Quản lý kinh doanh giải trỉ
39. Lập kế hoạch tài nguyên giải trí 39. Du lịch sức khoẻ
40. Quản trị nguồn nhân lực 40. Quản lý du lịch ẩm thực
41. Lập kế hoạch và thiết kế hoạt động giải trí 1 41. Quản lý kinh doanh du lịch đường sắt
42. Lập kế hoạch và thiết kế hoạt động giải trí 2 42. Quản lý các khu nghỉ dưỡng giải trí
43. Quản lý kinh doanh trò chơi 43. Nhập môn quản lý khách sạn
44. Quản trị marketing giải trí 44. Quản lý tiền sảnh
45. Giải trí cao cấp 45. Quản lý nhà hàng và quán bar
46. Hành vi tổ chức 46. Quản lý ẩm thực quốc tế
47. Quản trị tài chính 47. Quản lý kinh doanh spa
48. Tiếng Anh nâng cao 1 48. Du lịch cộng đồng
49. Tiếng Anh nâng cao 2 49. Nghiên cứu Asean về du lịch
50. Quản trị quan hệ khách hàng 50. Quản lý du lịch di sản văn hoá
51. Giải trí và ứng dụng đa phương tiện 51. Du lịch ở các nước đang phát triển
52. Quản trị lữ hành 52. Quản lý du lịch nông nghiệp
53. Quản lý giải trí thương mại 53. Tiếng Anh giao tiếp
54. Quản lý các hội nghị, triễn lãm và lễ kỷ niệm 54. Tiếng Anh du lịch
55. Quản lý hoạt động vùng nước 55.Quản lý chất lượng du lịch
56. Xây dựng cộng đồng 56. Quản lý dịch vụ hành khách mặt đất
57. Hành vi môi trường cao cấp 57. Quản lý dịch vụ trên chuyến bay
58. Liệu pháp bổ trợ giải trí 58. Đặt chỗ và bán vé của các hãng hàng không
59. Thiết kế cuộc sống cho người cao tuổi

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học …