Trang chủ / Lịch công tác / Lịch Công tác tuần 2 tháng 7 năm 2017 (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017)

Lịch Công tác tuần 2 tháng 7 năm 2017 (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017)

Thời gian                          

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
10-07-2017
14:00 Hội nghị Giao ban công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất quý III năm 2017 Cô Tám, thầy Ngọc, thầy Trung Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ ba,
11-07-2017
15:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy CQĐHH
Thứ năm,
13-07-2017
14:00 Giao ban công tác học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017 Thầy Hữu Tuấn, thầy Cường Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ PGĐ Trương Quý Tùng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,09-01-2024 …