Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2018 (từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018)

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2018 (từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018)

Thời gian

 

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày Giờ
Thứ ba,
11-09-2018
08:00 Khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2017 – 2018 và tuyên dương thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018.

 

– Thầy Cường, thầy Phụng;
– Sinh viên được tuyên dương, khen thưởng (theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế);
– Sinh viên được điều động (theo Công văn của Đại học Huế).
Hội trường tầng 3, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ tư,
12-09-2018
16:30 Họp cán bộ chủ chốt Khoa Du lịch Ban lãnh đạo Khoa, trưởng các đơn vị, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên, cô Vân Ti, thầy Đạt Phòng họp KDL Khoa trưởng
Thứ sáu,
14-09-2018
15:00 Họp Ban tổ chức Lễ khai giảng Thầy Cường, thầy Ngọc, thầy Chính, thầy Long, thầy Lê Tuấn, thầy Đạt Phòng họp KDL Phó Khoa trưởng
  16:00 Họp toàn thể CBVC,NLĐ Khoa Du lịch Toàn thể CBVC,NLĐ Khoa Du lịch Hội trường tầng 5 Khoa trưởng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …