Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2022 (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2022 (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)

Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
         Thứ ba,
13-09-2022
    08:00  

                                                       Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp Đại học Huế năm 2022 tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế (cả ngày).

 

Cô Ngọc Liên                             Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Tổ trưởng Tổ kiểm tra
Thứ sáu,
15-09-2022
14:30 Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2022

quan Đại học Huế

Thầy Hữu Tuấn Trực tuyến tại Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,09-01-2024 …