Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)

Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ ba,
16-01-2024

08:30

 

Lễ trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế 

– Đại diện lãnh đạo TDL;

– Đại diện lãnh đạo Phòng ĐTCTSV

–  Sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ (theo Công văn số 55/ĐHH-ĐTCTSV ngày 08/01/2024 của Đại học Huế).

 

Hội trường Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

Phó Giám đốc Bùi Văn Lợi

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …