Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2024 (từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2024 (từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ hai,
17-06-2024

08:30

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

 Thầy Ngọc, Thầy Hùng

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Thứ tư,
19-06-2024

14:00

Hội nghiệm thu cơ sở đề tài cấp DHH

Theo QĐ

Phòng họp Trường Du lịch – 22 Lâm Hoằng, TP Huế

Chủ tịch HĐ

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2024 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,02-07-2024 …