Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / Tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019

Tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019

            Căn cứ công văn số 1286/ĐHH-KHCNMT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019.

            Khoa Du lịch, Đại học Huế thông báo đến các Tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ. Thông tin các đề tài đặt hàng cấp Bộ (tham khảo file đính kèm hoặc truy cập trang web: http://hueuni.edu.vn

            Các cá nhân đăng ký tham gia tuyển chủ nhiệm thực hiện các nội dung dưới đây:

            – Nộp hồ sơ đăng ký (bản cứng và file điện tử) bao gồm: thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực khoa học (theo mẫu 7 phụ lục 1 kèm theo thống tư số 11) gồm 08 bản, tại Ban Khoa học Công nghệ và môi trường – Đại học Huế trước ngày 17 tháng 10 năm 2018

            – Xây dựng dự trù kinh phí tham khảo Điều 6 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4/2015 hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán sử dụng kinh phí có sử dụng ngân sách nhà nước; tham khảo Quyết định số 5830/QĐ-BGD ĐT ngày 27/11/2015 về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ GD&ĐT

            – Chuẩn bị báo cáo thuyết minh bằng powerpoint (khoảng 15 phút) trước Hội đồng tuyển chọn, dự kiến thời gian họp từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 đến ngày 24 tháng 10 năm 2018.

            Mọi thông tin cần liên hệ: Tổ Khoa học Hợp tác Quốc tế, Khoa Du lịch

                                                            22 Lâm Hoằng – Thành phố Huế (ĐT: 0234.3933411)

            Trân trọng !

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học Sinh Viên

Ngày 17/5/2024, Trường Du lịch- Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng khoa học …