Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 9 năm 2022 (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022)

Lịch công tác tuần 3 tháng 9 năm 2022 (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022)

Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
         Thứ ba,
20-09-2022
    08:00  

                                                       Nghiệm thu giáo trình:” Nhập môn du lịch điện tử” chủ biên TS.Lê Văn Hoà

 

Theo Quyết định                             Phòng họp TDL Chủ tịch Hội đồng
14:00 Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp Đại học Huế mã số DHH2019-10-14 Theo Quyết định số 1315/QĐ-ĐHH                             Phòng họp TDL Chủ tịch Hội đồng – TS.Trần Thị Ngọc Liên

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 02 tháng 01 từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,09-01-2023 …