Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 5 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)

Lịch công tác tuần 5 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ ba,
31-10-2023

8:00

Hội thảo khoa học Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế

(khai mạc chính thức lúc 08g30)

 

Đại diện lãnh đạo

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT

8:00

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Lê Thị Tố Quyên

Theo QĐ

Phòng họp TDL

Chủ tịch HĐ

14:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế (Bước 2- Quy trình bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế).

Thầy Hữu Tuấn

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

15:30

Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Đại học Huế (Bước 4- Quy trình bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế)

 

Thầy Hữu Tuấn

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

16:30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế biểu quyết nhân sự (Bước 5- Quy trình bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế)

 

Thầy Hữu Tuấn

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

Thứ tư,
01-11-2023

08:00

PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản trị Đại học Quốc gia

 

Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường , Cô Ngọc Liên

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

PGS.TS Phan Thanh Bình và Giám đốc Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …