Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 12 năm 2023 (từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

Lịch công tác tuần 4 tháng 12 năm 2023 (từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ ba,
26-12-2023

09:00

Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

Thầy Hữu Tuấn

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

14:00

Hội đồng Thanh lý đề tài cấp ĐHH năm 2021

Theo QĐ

Phòng họp TDL

Chủ tịch HĐ

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,22-05-2024 …