Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2019 (từ ngày 24/3/2019 đến ngày 31/3/2019)

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2019 (từ ngày 24/3/2019 đến ngày 31/3/2019)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
25-03-2019
14:00 Họp Tổ công tác và Ban kiểm phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ĐHH nhiệm kỳ 2021-2026 Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Trưởng Ban kiểm phiếu
Thứ ba,
26-03-2019
08:45 Tuyên dương đoàn viên tiêu biểu cấp Đại học Huế nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn

 

 – Các đồng chí BCH Đoàn Khoa

– Đoàn viên được tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu cấp Đại học Huế

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 07 Lê Lợi Bí thư Đoàn Đại học Huế
09:30 Ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Đề án Ngày Chủ nhật xanh do Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động – Các đồng chí BCH Đoàn Khoa

– Đoàn viên, sinh viên các đơn vị trực thuộc được điều động tham gia vệ sinh môi trường .

Phu Văn Lâu, đường Lê Duẫn Bí thư Đoàn Đại học Huế
14:30 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ quản lý Khoa Du lịch – Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 Toàn thể viên chức và Hợp đồng không xác định thời hạn của Khoa Du lịch Hội trường tầng 5 Khoa trưởng
Thứ tư,
27-03-2019
14:00 Họp Ban Điều phối các hoạt động Pháp ngữ tại Đại học Huế

 

Cô Minh Ngọc Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế – Trưởng Ban Điều phối
15:00 Đại hội Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Huế

 

Thầy Cường, thầy Ngọc. Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi  
Thứ năm,
28-03-2019
08:00 Hội nghị lấy thư giới thiệu quy hoạch cán bộ quản lý Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026, bổ sung quy hoạch Đảng ủy ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025 và phiếu tín nhiệm Ban Giám đốc ĐHH năm 2018 Theo danh sách Giảng đường I Trường Đại học Sư phạm, số 26 Lê Lợi. Giám đốc Đại học Huế

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …